Άρτιοι και περιττοί αριθμοί: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

* άρτιος * άρτιος = άρτιος
* άρτιος * περιττός = περιττός
* περιττός * περιττός =άρτιος περιττός
===Διαίρεση===
Το αποτέλεσμα της διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών δεν είναι αναγκαστικά ακέραιος αριθμός. Για παράδειγμα το πηλίκο της διαίρεσης του 1 με το 2 είναι το κλάσμα 1/2 που δεν είναι ούτε άρτιος ούτε περιττός αφού άρτιοι ή περιττοί μπορούν να είναι μόνο οι ακέραιοι. Αν όμως το πηλίκο της διαίρεσης δύο ακεραίων είναι ακέραιος τότε αυτός είναι άρτιος αν και μόνο αν ο διαιρετέος έχει περισσότερους παράγοντες του δύο από τον διαιρέτη.
Ανώνυμος χρήστης