Παραγοντικό: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Προσθήκη περισσότερων παραδειγμάτων, σχέση παραγοντικού με μεταθέσεις στοιχείων συνόλου
μ (Προσθήκη περισσότερων παραδειγμάτων, σχέση παραγοντικού με μεταθέσεις στοιχείων συνόλου)
: ν! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ ... ∙ ν
 
Για παράδειγμα, το πέντε παραγοντικό ισούται με 120:
 
:<math>5 ! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \ </math>
2!=1·2= 2
3!=1·2·3= 6
4!=1·2·3·4= 24
5!=1·2·3·4·5= 120
8!=1·2·3·4·5·6·7·8= 40.320
10!=1·2·3·4·5·6·7·8·9·10= 3.628.800
12!=1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12= 479.001.600
 
Το παραγοντικό ενός αριθμού ν εκφράζει και το πλήθος των δυνατών μεταθέσεων των ν στοιχείων ενός συνόλου, δηλαδή το πλήθος των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορούμε να βάλουμε σε μια σειρά τα ν στοιχεία ενός συνόλου.
 
 
* Συμβατικά 0! = 1! = 1
65

επεξεργασίες