Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

→‎Τίτλος - αφιέρωση: συμπλήρωση μια λέξης
Ήτοι Λόγος Περί<br />
'''ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ'''</center>
:''δι΄ ού αποδεικνύεται πόσον είναι καλλιότερα η Νομαρχιακή Διοίκησις από τας λοιπάς, ότι εις αυτήν μόνον φυλαττεται η Ελευθερία του ανθρώπου. τι εστί Ελευθερία, οπόσων μεγάλων κατορθωμάτων είναι πρόξενος, ότι τάχιστα η Ελλάς πρέπει να συντρίψη τας αλύσσους της, ποίαι εστάθησαν αι αιτίαι οπού μέχρι της σήμερον την εφύλαξαν δούλην και οποίαι είναι εκείναι όπου μέλλει να την ελευθερώσωσι''".
::::::::::::::::------------------------
<center>''Συντεθείς τε και Τύποις εκδωθείς ιδίοις<br />
Ανώνυμος χρήστης