Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δικταίο Άντρο»

'''Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, η απόκρυψη - ανατροφή του Δία έγινε στο μέρος που γεννήθηκε, δηλαδή στην Δίκτη, πρβλ:'''
 
'''ΗΣΙΟΔΟΣ (8/7ος αι. π.χ.): '''"… ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν πρώτην εις Δίκτον, κρύψεων δε ε χερσί λαβούσα άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης".. (Θεογονία 476-485).
'''ΗΣΙΟΔΟΣ (8/7ος αι. π.χ.):'''
 
"… ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν πρώτην εις Δίκτον, κρύψεων δε ε χερσί λαβούσα άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης".. (Θεογονία 476-485).
 
'''ΑΡΑΤΟΣ ΣΟΛΕΥΣ (305-204 π.Χ.):''' "ει ετεόν δη Κρήτηθεν κείναι γε Διός μεγάλου ιότητι ουρανόν εισανέβησαν ο μιν τότε κουρίζοντα Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο άντρω εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες, ότε Κρόνος εψεύδοντο (Αρατος, Φαινόμενα 30-50).
18

επεξεργασίες