Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χαρτογραφική προβολή»

μ
Διόρθωση επικεφαλίδων.
μ (διόρθωση βικισυνδέσμου)
μ (Διόρθωση επικεφαλίδων.)
Τα κύρια κριτήρια επιλογής της χαρτογραφικής προβολής περιλαμβάνουν την η έκταση και το είδος της γεωγραφικής περιοχής που καλείται να απεικονίσει ο χάρτης, το είδος του χάρτη κ.λπ. Έτσι υπάρχουν χαρτογραφικές προβολές κατάλληλες για την απεικόνιση όλης της γης, μιας ηπείρου, μιας χώρας, προβολές για το θαλάσσιο χώρο και τη ναυτιλία, προβολές για τοπογραφικούς ή θεματικούς χάρτες κ.ο.κ.
 
===Απαιτήσεις - προϋποθέσεις===
 
Οι συνήθεις απαιτήσεις που λαμβάνονται υπόψη και που χαρακτηρίζονται συνθήκες που θα πρέπει να πληρούνται για τη κατασκευή μιας προβολής, μεταξύ άλλων, είναι:
# Απεικόνιση πραγματικού σχήματος των φυσικών χαρακτηριστικών
Οι διάφορες προβολές μπορεί να καλύπτουν κάποιες από τις παραπάνω απαιτήσεις όχι όμως όλες, για παράδειγμα μια χαρτογραφική προβολή δεν μπορεί να προβάλει μαζί την ορθοδρομία και λοξοδρομία ως ευθείες γραμμές.
 
===Ταξινόμηση Χαρτογραφικών Προβολών===
 
Οι χαρτογραφικές προβολές ταξινομούνται ανάλογα της γεωμετρικής επιφάνειας στην οποία απεικονίζεται (προβάλλεται) η επιφάνεια αναφοράς (επιφάνεια της Γης), οι οποίες και είναι οι:
#[[Κωνική προβολή]], όταν χρησιμοποιείται ένας [[κώνος]], στην οποία περιλαμβάνονται η ''απλή κωνική'', η τύπου ''"Λάμπερτ"'', και η ''πολυκωνική προβολή.
# '''Ισοδύναμη''', όταν διατηρούνται τα εμβαδά των επιφανειών.
 
===Χαρτογραφικές Προβολές στον Ελληνικό Χώρο===
 
Οι κυριότερες χαρτογραφικές προβολές που έχουν χρησιμοποιηθεί έως σήμερα είναι οι παρακάτω τέσσερις:
# Η '''[[Αζιμουθιακή προβολή|Πλάγια Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή προβολή του ΗΑΤΤ]]''' που χρησιμοποιείται στο προβολικό σύστημα HATT από τη [[Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού]].
1.583

επεξεργασίες