Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Εμπορικό σήμα»

→‎Νόμοι περί σημάτων στην Ελλάδα: αφαίρεση της ελληνοκεντρικής ενότητας
μ (Διόρθωση επικεφαλίδων.)
(→‎Νόμοι περί σημάτων στην Ελλάδα: αφαίρεση της ελληνοκεντρικής ενότητας)
 
Κάθε επιχείρηση και εταιρία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς και παράγει προϊόντα υλικά και άυλα που παραπέμπουν σε αυτήν. Τον ρόλο της σύνδεσης του προϊόντος με την εταιρία αναλαμβάνουν τα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης και ιδιαίτερα το σήμα. Η λειτουργία που επιτελεί το σήμα είναι ότι προσδιορίζει των προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών από ορισμένη επιχείρηση.
 
== Νόμοι περί σημάτων στην Ελλάδα ==
Σύμφωνα με τον Νόμο 2239 «Περί σημάτων», δεν καταχωρούνται ως σήματα σημεία τα οποία:
 
*δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμφωνα με τα παραπάνω
 
*στερούνται διακριτικού χαρακτήρα
 
*συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για την δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προελεύσεως ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας
 
*συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, οι οποίες έχουν καταστεί συνήθεις στην καθομιλουμένη πρακτική συναλλαγών
 
*συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από την φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν.
 
*αντίκεινται στην δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη
 
*μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς την φύση, την ποιότητα ή την γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 
Επίσης δεν καταχωρούνται ως σήματα, η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών και τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα. Τέλος ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία το σήμα έχει δηλωθεί ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα ή υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού (άρθρο 3 και 4 του Ν.2239/94).
 
== Σκοπός και λειτουργίες του σήματος ==