Αζοφική Θάλασσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{σε χρήση}}
Η υδρολογική κατάσταση καθορίζεται από το γεγονός ότι η Αζοφική αποτελεί εσωτερική θάλασσα,από το κλίμα,τη συνεισφορά νερών των ποταμών,την ανταλλαγή των νερών με τη Μαύρη θάλασσα,καθώς και με την παρέμβαση του ανθρώπου (π.χ. έργα) στην περιοχή της λεκάνης.Το ετήσιο ισοζύγιο νερού στο κέντρο της Αζοφικής θάλασσας είναι 38,9 κυβικά χιλιόμετρα από την εισροή των ποταμών και 13,1 κυβικά χιλιόμετρα από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα,μείον 33,2 κυβικά χιλιόμετρα από την εξάτμιση.Τα 17,2 κυβικά χιλιόμετρα που είναι το πλεονάζον γλυκό νερό,εκρέουν από τον πορθμό του Κέρτς.Ως αποτέλεσμα του πλειονάσματος του γλυκού νερού,η μέση αλατότητα είναι μόνο 11% στον Νότο,9-10% στην υπόλοιπη θάλασσα και 2-4% στους υπόλοιπους κολπίσκους της περιοχής.Ορισμένες χρονιές,λόγω αλλαγών στην κίνηση του νερού κατά μήκος του πορθμού Κέρτς και λόγω αλλαγών στην ποσότητα νερού που συνεισφέρουν τα ποτάμια,η αλατότητα είναι δυνατόν να φτάσει σε 12-13% στο Νότο και σε 11-15% στον Βορρά ή μπορεί να πέσει σε 10,5% στον Νότο και σε 8-9,5% στον Βορρά.Η Σαπρά λίμνη (Σίβας) είναι γνωστή για την υψηλή αλατότητά της.Εδώ,ως αποτέλεσμα της αυξημένης εξάτμισης και της ασθενούς σύνδεσης με τη θάλασσα (μέσω του πορθμού Τόνκυ) η αλατότητα φτάνει στα 124-166%.
 
Η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων γλυκού νερού και οι χαμηλές θερμοκρασίες του αέρα και του νερού προκαλούν κάθε χρόνο το πάγωμα της θάλασσας.Ο πάγος σχηματίζεται κατά τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο στον κόλπο του Ταγκανρόγκ και απλώνεται νοτιδυτικά,φτάνοντας στο μέγιστο της έκτασης του τον Φεβρουάριο.Το λιώσιμο των πάγων γίνεται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
 
== Λιμνοθάλασσες και κόλποι ==
4.414

επεξεργασίες