Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες»

Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
 
==Ιδρυτική Διακήρυξη==
 
Οι “Έλληνες, Ευρωπαίοι Πολίτες” επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση των Ελληνίδων και των Ελλήνων πολιτών στις δημόσιες υποθέσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και την ανάδειξη και προάσπιση των συμφερόντων της Ελληνικής Πολιτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή Κοινότητα. Η οργάνωση και η δράση των “Ελλήνων Ευρωπαίων Πολιτών” εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Στόχος μας είναι κάθε Ελληνίδα και Έλληνας να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την ζωή και το μέλλον του αλλά και το μέλλον της χώρας μας και της Ευρώπης. Να δημιουργήσουμε μια δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα μέσα σε μια Ευρώπη που πρέπει να αλλάξει με κατεύθυνση μια Ομοσπονδιακή λειτουργία, ώστε να αποτελέσει το κοινό σπίτι των λαών της σε ισότιμη βάση.
Ως πολίτες, βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες της κρίσης στη ζωή και στο κοινωνικό μας περιβάλλον και δεν συμβιβαζόμαστε με την κοινωνική και οικονομική καταστροφή που συντελείται στην Ελλάδα.
Στο διεθνές περιβάλλον η εικόνα της χώρας έχει τρωθεί σε υψηλό ποσοστό, ενώ στο εσωτερικό η συζητούμενη ανάκαμψη δεν αντανακλάται σε θετικά κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα που να δικαιώνουν τις πολύχρονες θυσίες του Ελληνικού λαού.
Η ανάκαμψη στη σημερινή Ελλάδα δεν μπορεί να στοχεύει στην αριθμητική βελτίωση ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών. Αντιθέτως, οφείλει να επικεντρωθεί στη ριζική αντιμετώπιση της ανεργίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας μας. Όμως, οι οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται, αντί να επιφέρουν την ανάκαμψη, λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, υποθηκεύοντας το μέλλον της Ελληνικής κοινωνίας και των επόμενων γενεών.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την επανάσταση της Πληροφορίας. Ενώ οι πολίτες βιώνουμε καθημερινά τις θετικές και αρνητικές συνέπειες των κοινωνικών, οικονομικών και προσωπικών σχέσεων που διαμορφώνονται σ' ένα νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η σημερινή πολιτική ζωή στην Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη σε στερεότυπα των “κυρίαρχων” ιδεολογιών.
Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι σ' ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η πολιτική παραμένει δογματικά προσηλωμένη στο παρελθόν. Επιχειρεί ανεπιτυχώς, με ιδεολογικά εργαλεία του παρελθόντος να απαντήσει στα σημερινά αδιέξοδα, αδυνατώντας να διαμορφώσει μια ευοίωνη προοπτική για το μέλλον. Ολοένα και περισσότερο οι πολιτικοί σχηματισμοί χάνουν την επαφή με τους πολίτες. Παραμένουν εσωστρεφείς ομάδες διαχείρισης της εξουσίας με επίκεντρο τον διαγκωνισμό για την πολιτική κυριαρχία, ενώ η χώρα βιώνει μια εξαιρετικά μεγάλη κρίση.
Η κομματική “ταμπέλα” έχει υποκαταστήσει τον δημοκρατικό διάλογο, υιοθετώντας ως πολιτικές λύσεις παρωχημένα ιδεολογικά στερεότυπα για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την εργασία, τις ανθρώπινες σχέσεις και γενικά τους στόχους της πολιτικής. Η εμμονή αυτή οδηγεί σε αδιέξοδα και υποβάθμιση της κοινωνικής ζωής, επιχειρώντας με όρους “λιτότητας” να οδηγήσει στην “ευημερία” τους ανθρώπους. Επιπλέον, η πολιτική έχει εγκλωβιστεί στο ρόλο του διαχειριστή των συγκρούσεων για την οικονομία κι έχει πάψει να αρθρώνει “πρόταση ζωής”, με την οποία να προσπαθεί να απαντήσει στους προβληματισμούς και στα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου.
Παρά τη διάσταση και τη σημασία της κρίσης, το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, ούτε στην βούληση των Ελλήνων για μια νέα πολιτική αναγέννηση η οποία θα εμπνεύσει την κοινωνία και θα συμβάλει, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προχωρήσουν οι πολίτες και η χώρα με αισιοδοξία στο μέλλον.
Διαρκώς οι πολίτες διαπιστώνουν ότι δεν εκφράζονται μέσα από τα παραδοσιακά παγιωμένα κομματικά σχήματα, γιατί τα τελευταία, στην πλειονότητά τους, δεν μπορούν να εκφράσουν την Ελπίδα που επιζητά ο Ελληνικός λαός, αλλά κυρίως γιατί δεν πείθουν τους πολίτες για την συνέπεια «λόγων και έργων».
Οι “Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες” πιστεύουμε ότι τα τεχνητά δίπολα (μνημονιακοί – αντιμνημονιακοί, μεταρρυθμιστές – παραδοσιακοί) που έχουν καλλιεργηθεί στον δημόσιο διάλογο κατά την περίοδο της κρίσης, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Αποτελούν απλά, το μοναδικό τρόπο που έχουν τα παραδοσιακά κόμματα, για να συγκρατήσουν την καταρρέουσα εκλογική τους δύναμη, δημιουργώντας μπλοκ επιρροής.
Στον αντίποδα, οι Πολίτες σήμερα, αναζητούμε ένα κράτος δικαίου, αποτελεσματικό, σύγχρονο, ευέλικτο που θα στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές του ομάδες, θα χαρακτηρίζεται από την αρχή της αλληλεγγύης και παράλληλα θα προσφέρει ευκαιρίες ζωής και δημιουργίας, χωρίς αποκλεισμούς, αποκαθιστώντας το αίσθημα αξιοπρέπειας και περηφάνιας των Ελλήνων πολιτών. Απέναντι στη γερασμένη αντίληψη πολιτικής, οφείλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας στους πολίτες, ως το βασικό κύτταρο, που θα γεννήσει μια νέα αντίληψη για τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές που πρέπει να διέπουν τη Δημοκρατία τα επόμενα χρόνια, με κυρίαρχο πυρήνα την αξία της ζωής σε όλες της τις εκφάνσεις.
Πιστεύουμε ότι η Δημοκρατία δεν είναι μια υπηρεσία εξυπηρετήσεων. Η πελατειακή Δημοκρατία που επικράτησε τόσο στην Ελλάδα όσο βεβαίως και στον ευρωπαϊκό χώρο, οδήγησε σε αδιέξοδο τόσο την Ελληνική όσο και τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Πιστεύουμε πως η πολιτική οργάνωση οφείλει να θεμελιώνεται σε δύο κεντρικές αξίες:
την Λογική στην οργάνωση του κράτους και των εθνικών και υπερεθνικών θεσμών
την υιοθέτηση του “ορθού μέτρου” με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου.
Δεν πιστεύουμε σε προκατασκευασμένες λύσεις ιδεολογικού τύπου. Επιστρατεύουμε τη λογική, τη γνώση, τις εμπειρίες και τη διάθεσή μας για συμμετοχή, ανταποκρινόμενοι στον - ξεχασμένο σήμερα - ρόλο του ενεργού πολίτη. Αξιοποιούμε τον κορυφαίο ρόλο που επιφυλάσσει η Δημοκρατία σε όλους και όλες μας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Αναδεικνύουμε το ρόλο του πολίτη που συμμετέχει, κατά το μέτρο των δυνάμεων του, ισότιμα και ισάξια, στη διαμόρφωση αποφάσεων για το μέλλον.
Στον καθορισμό της νέας πορείας μπορεί να συμπράξουν οι Έλληνες πολίτες χωρίς αποκλεισμούς. Προς όλους τους συμπολίτες μας οφείλουμε να προσφέρουμε το κατάλληλο περιβάλλον και εργαλεία ώστε η γνώμη τους να ακουστεί και η καλύτερη, πρακτικότερη και ταυτόχρονα ωφελιμότερη να γίνει κτήμα όλων, χωρίς εγωισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες.
Σε αυτό το κάλεσμα, είναι αναγκαία η συμβολή των Ελληνίδων και των Ελλήνων κάθε ηλικίας, χωρίς διακρίσεις:
Πολίτες όλων των παραγωγικών ηλικιών, των επαγγελμάτων, των κλάδων της οικονομίας και των κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα μέτρα λιτότητας και την υποβάθμιση που έχει υποστεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας σε όλους τους τομείς.
Πολίτες με αναπηρία που λόγω ελλείμματος δημοκρατίας και πληθώρας αποκλεισμών εμποδίζονται να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινά.
Νέοι Πολίτες που σήμερα χαρακτηρίζονται “απόντες” από την εκπαίδευση, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία.
Πολίτες, που με το απαραίτητο μείγμα δυναμισμού και ρεαλισμού μπορούν να είναι εκείνοι που θα κάνουν πράξη την αναγέννηση της χώρας.
Πρώτο και ουσιαστικό βήμα αποτελεί η συμμετοχή μας στις ευρωεκλογές του 2014, ως Κίνηση Πολιτών.
Επιδιώκουμε να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή εκπροσώπηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη περίοδο. Θέλουμε ισχυρές φωνές που εκπροσωπούν τους πολίτες, το μόχθο του ελληνικού παραγωγικού ιστού, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας στο μοναδικό αντιπροσωπευτικό ευρωπαϊκό όργανο των πολιτών. Θέλουμε εκπροσώπηση που λογοδοτεί για τις θέσεις και τις ενέργειές της.
Στηρίζουμε ανθρώπους που αποτυπώνουν τις αγωνίες, τη βούληση και τις προτεραιότητες που θέτουν οι πολίτες για τη ζωή τους και για την κοινωνία. Ανθρώπους που γνωρίζουν τα δεδομένα της Ευρώπης, αλλά κυρίως ανθρώπους που θέτουν ως προτεραιότητα την υποστήριξη των συμφερόντων της χώρας μας και των πολιτών της επιστρατεύοντας την κοινή λογική, τις ρεαλιστικές θέσεις από όπου και εάν αυτές προέρχονται με στόχο την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων κι όχι τις παραταξιακές ισορροπίες ή τις κατευθυντήριες γραμμές
Υψώνουμε μια αδιάβλητη, σταθερή, ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη φωνή διεκδίκησης και προτάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση μια νέας Ευρώπης. Δεν θα λειτουργήσουμε ως διακοσμητικά στοιχεία ή σιωπηλοί μάρτυρες μιας Ευρώπης που έχασε τον δρόμο της
Θέλουμε μια Ευρώπη απαλλαγμένη από τα νοσηρά φαινόμενα του παρελθόντος και από τις αγκυλώσεις του παρόντος που την μετατρέπουν σε ήπειρο πολλαπλών ταχυτήτων.
Συμμετέχουμε σε μια συμμαχία για μια Νέα Ευρώπη, που αναζητά νέους δρόμους, διαφορετικούς από εκείνους που ακολουθούνται σήμερα. Δρόμους που θα μας οδηγήσουν στην καλύτερη εκπροσώπηση των πολιτών, δίνοντας πραγματική βαρύτητα στον ρόλο τους. Θέλουμε δράσεις που θα φέρουν αποτελέσματα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες ελεύθερης έκφρασης, αλλά μόνο σε αυτούς που επιλέγουν να τις αξιοποιήσουν. Η Κίνηση που δημιουργούμε είναι ανοικτή για συμμετοχή στους πολίτες και στόχος μας είναι να εκφραστούν μέσα από αυτήν. Βρισκόμαστε στον αντίποδα της παραδοσιακής κομματικής και παραταξιακής λογικής, που υποβάθμισε τη σημασία της συμμετοχής και του ρόλου των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους διορισμένους εκπροσώπους που αναγκαστικά έχουν ως μοναδική έγνοια να τηρήσουν τον υπάκουο ρόλο της κομματικής γραμμής χωρίς λογοδοσία, καταλαμβάνοντας μια θέση που απαιτεί διεκδίκηση.
Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων Πολιτών αναμένει το τέλος της εφαρμοζόμενης πολιτικής λιτότητας, η οποία δεν στηρίχτηκε σε κάποιον αποτελεσματικό σχεδιασμό. Τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ανατρέψουν τη μονοσήμαντη πολιτική λιτότητας και τις παρενέργειές της. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ο παραλογισμός στην Ευρώπη που χωρίζει τους Ευρωπαίους σε Βόρειους και τους Νότιους, σε “ενάρετους” και “αμαρτωλούς”.
Το Δημοκρατικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει σήμερα την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδηλώνεται κυρίως στην απουσία δημοκρατικής νομιμοποίησης αποφάσεων υψηλής σημασίας, οι οποίες λήφθηκαν ερήμην των εκπροσώπων των πολιτών. Τα μέτρα λιτότητας και η «μνημονιακή» πολιτική αποτελούν πολιτικές μιας Ένωσης που απαξιώνει τη θεσμική της λειτουργία, γιατί απομακρύνεται από τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες που αποτέλεσαν τα θεμέλια της δημιουργίας της. Η υποβάθμιση του ρόλου της πολιτικής έναντι μιας υψηλής τεχνοκρατικής εποπτείας που λαμβάνει τον χαρακτήρα αδιαπραγμάτευτης αλήθειας και καθορίζει ποιες θα είναι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, αποτελεί έκπτωση από τις θεμελιώδεις αρχές της Ενωμένης Ευρώπης και πρέπει ν' αλλάξει.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, στηρίζοντας την προοπτική μιας Ομοσπονδιακής Ευρώπης της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, των κοινών αξιών και των ίσων ευκαιριών. Η άκριτη εφαρμογή ιδεολογημάτων στον τομέα της οικονομίας, αποτελεί τον “δούρειο ίππο” για την καταστρατήγηση κάθε Δημοκρατικής και Ανθρωπιστικής αρχής που μας κληροδότησε διαχρονικά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, όπως αποτυπώνεται σε όλες του τις ιστορικές εκφάνσεις.
Πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη. Το πρώτο βήμα για αυτό θα πρέπει να είναι ένας νέος ιστορικός συμβιβασμός ανάμεσα στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά και τις δοκιμαζόμενες από τη λιτότητα χώρες του Νότου της Ευρώπης.
Η εφαρμοζόμενη πρακτική της επιθετικής εξαγωγικής πολιτικής των ισχυρών βιομηχανικών χωρών, με μοναδικό στόχο το κέρδος, αποδυνάμωσε όλες τις υπόλοιπες χώρες και προκάλεσε ένα σπιράλ οικονομικής και αναπτυξιακής απαξίωσης αρκετών χωρών. Πρώτο και κύριο παράδειγμα η Ελλάδα που βρίσκεται σε απόλυτη αναπτυξιακή στασιμότητα, με την κοινωνία και την οικονομία της χώρας να βιώνουν τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και σε αρνητικές συνέπειες, ύφεση που έπληξε την Ευρώπη μεταπολεμικά. Υποστηρίζουμε μια νέα ιεράρχηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο που θα οδηγεί σε μια δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης και των κερδών.
Απέναντι στην παράλογη και αντιπαραγωγική θεωρία των μόνιμων περικοπών που αναπτύσσεται, προτάσσουμε την αναγκαιότητα για την διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης κοινωνικής, επιχειρηματικής, οικονομικής και πολιτικής ευθύνης.
Βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο, κατά το οποίο θα πρέπει να αποκλειστεί οριστικά και διαπαντός η υποβάθμιση και η απαξίωση Κρατών – μελών στην Ευρώπη, όπως έγινε με την Ελλάδα. Η αδιέξοδη πολιτική της λιτότητας συνθλίβει καθημερινά την κοινωνική συνοχή και ευημερία των αδύναμων Κρατών - μελών. Η απάντηση θα πρέπει να δοθεί στο μέλλον μόνο μέσα από μια Ομοσπονδιακή προσέγγιση για την Ευρώπη, με την ισότιμη συμμετοχή των κρατών - μελών.
Θέλουμε υπεύθυνες και αποτελεσματικές πολιτικές για τις σύγχρονες προκλήσεις της Ευρώπης. Τα Κράτη-μέλη οφείλουν από κοινού να αντιμετωπίσουν το κορυφαίο ζήτημα της σύγχρονης εποχής που εντοπίζεται στην ανεργία. Θεωρούμε απαράδεκτη τη διάσταση που έχει λάβει η νεανική ανεργία, διότι εξελίσσεται σε πρόβλημα που ακυρώνει το παρόν για τις παραγωγικές ηλικίες και απειλεί το μέλλον της επόμενης γενιάς Ευρωπαίων.
Θέλουμε μια κοινή στάση και μια νέα πολιτική συμφωνία που θα αντιμετωπίζει την πολιτική ασύλου και το μεταναστευτικό πρόβλημα με όρους συνεργασίας και ανθρωπιστικής αντίληψης, αλλά και προστασίας των πολιτών των κρατών-μελών της Ένωσης, καθώς και των πολιτιστικών, κοινωνικών και θρησκευτικών παραδόσεων τους.
Η εφαρμοζόμενη σήμερα πολιτική δεν υπηρετεί καμία λογική συνύπαρξης, συνεργασίας, αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Δεν στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να επιτελέσει το δικό του ρόλο, ο οποίος μπορεί και πρέπει να είναι καθοριστικός.
Αυτό που ενδιαφέρει όλους εμάς του “Έλληνες Ευρωπαίους Πολίτες”, είναι να παλέψουμε για μια δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα, μια Ελλάδα που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες της και για μια Ενωμένη Ευρώπη της συμμετοχής και της ισότητας των λαών της. Αυτό που θέλουμε να μας χαρακτηρίζει είναι η αποτελεσματικότητα σε όλες τις δράσεις μας.
Ως “Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες”, είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας, βέβαιοι ότι το μέλλον μας βρίσκεται μέσα σε μια ανοιχτή, δίκαιη και αλληλέγγυα Ευρώπη, και αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε και να ασκήσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως ενεργοί Πολίτες. Οι πολιτικές μας θέσεις θα εκφραστούν αναλυτικά στην πορεία προς τις εκλογές και θα συνδιαμορφωθούν με τη συμμετοχή και των συμπολιτών μας, τους οποίους και καλούμε να βαδίσουν μαζί μας ως “Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες”, στην κοινή προσπάθεια για την αναγέννηση της χώρας.
 
==Επιτροπή Διοίκησης==
4.762

επεξεργασίες