Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
πολυτονικό, επαναφορά
''Σιωπή∙ σιωπή∙ κουράστηκε, κοιμᾶται τὸ μωρό μου.''»}}
:::::::[...]
{{quote|«''Ποιός μοῦ τὸ πῆρε; ΠοιοςΠοιός μπορεῖ νὰ μοῦ τὸ πάρει ἐμένα;''
''Ἄσπρισαν τὰ χειλάκια του, τὰ μάτια του κλεισμένα.''»}}
:::::::[...]