Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα αρχεία που θέλουμε να στείλουμε πρέπει να βρίσκονται στον τοπικό κατάλογο. Ο τοπικός κατάλογος εμφανίζεται με την εντολή lcd. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον τοπικό κατάλογο,χρησιμοποιούμε πάλι την εντολή lcd. Π.χ. για να μεταβούμε στον κατάλογο programs δίσκο C:, γράφουμε '''lcd C:\programms'''<br>
 
===Εντολές FTP===
{| class="wikitable"
|-
! Εντολή !!Λειτουργία
|-
|! ||Χρησιμοποιώντας αυτήν την εντολή όταν είστε στο ftp μεταβαίνετε πίσω στο λειτουργικό σύστημα, ενώ όταν είστε πίσω στο λειτουργικό σύστημα πληκτρολογώντας exit επιστρέφετε στη γραμμή εντολών του ftp.
|-
|? ||Εμφανίζει την οθόνη βοήθειας του ftp
|-
|append ||Προσαρτά κείμενο σε ένα τοπικό αρχείο
|-
|ascii ||Μεταβαίνει στον ASCII τρόπο μεταφοράς
|-
|bell ||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το κουδούνι
|-
|binary ||Αλλάζει στον δυαδικό τρόπο μεταφοράς
|-
|bye ||Βγαίνει από το FTP
|-
|cd ||Αλλάζει κατάλογο
|-
|close ||Βγαίνει από το FTP
|-
|delete|| Σβήνει ένα αρχείο
|-
|debug ||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αποσφαλμάτωση.
|-
|dir || Εάν συνδεθεί, εμφανίζει λίστα με τα αρχεία του απομακρυσμένου καταλόγου
 
dir -C = Will list the files in wide format
dir -1 = Lists the files in bare format in alphabetic order
dir -r = Lists directory in reverse alphabetic order
dir -R = Lists all files in current directory and sub directories
dir -S = Lists files in bare format in alphabetic order.
|-
|disconnect|| Βγαίνει από το FTP
|-
|get|| Κατεβάζει ένα αρχείο από τον υπολογιστή στον οποίο συνδεθήκαμε
|-
|glob||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το globbing. Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι χαρακτήρες ομαδοποίησης (wildcards) αντιμετωπίζονται σαν απλοί χαρακτήρες.
|-
|hash ||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση των χαρακτήρων (#) για κάθε buffer (1024 Bytes) που μεταφέρεται.
|-
|help ||Εμφανίζει την οθόνη βοήθειας, εάν τυπωθεί μόνο του, ή εμφανίζει πληροφορίες για μία εντολή, εάν τυπωθεί μετά την εντολή
|-
|lcd|| Εάν τυπωθεί μόνο του εμφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο ή εάν μετά το lcd τυπώσουμε έναν κατάλογο, τότε αυτός γίνεται ο τρέχων κατάλογος
|-
|literal ||Sends a literal command to the connected computer with an expected one line response.
|-
|ls ||Εμφανίζει τα αρχεία στον απομακρυσμένο υπολογιστή που έχουμε συνδεθεί.
|-
|mdelete|| Πολλαπλή διαγραφή..
|-
|mdir|| Εμφανίζει τα περιεχόμενα πολλαπλών απομακρυσμένων καταλόγων
|-
|mget|| Κατεβάζει πολλαπλά αρχεία
|-
|mkdir ||Δημιουργεί κατάλογο
|-
|mls ||Εμφανίζει τα περιεχόμενα πολλαπλών απομακρυσμένων καταλόγων
|-
|mput ||Αποστέλει πολαπλά αρχεία
|-
|open ||Συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ftp υπολογιστή.
|-
|prompt|| Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το prompt
|-
|put ||Στέλνει ένα αρχείο
|-
|pwd ||Τυπώνει τον κατάλογο εργασίας
|-
|quit|| Βγαίνει από το FTP.
|-
|quote|| Ίδια με την εντολή literal.
|-
|recv|| Λαμβάνει αρχείο
|-
|remotehelp || Παίρνει βοήθεια από τον απομακρυσμένο διακομιστή
|-
|rename|| Μετονομάζει ένα αρχείο
|-
|rmdir|| Removes a directory on the remote computer.
|-
|send|| Στέλνει ένα αρχείο
|-
|status|| Εμφανίζει τις τρέχουσες ενεργοποιημένες/απενεργοποιημένες επιλογές
|-
|trace|| Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την παρακολήθηση των πακέτων
|-
|Type|| Καθορίζει τον τύπο μεταφοράς των αρχείων
|-
|user ||Στέλνει νέα πληροφορία του χρήστη
|-
|verbose Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση λεπτομερειών.
|}
 
== Anonymous FTP ==
587

επεξεργασίες