Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
{| class="wikitable"
|-
! '''Εντολή''' !!'''Λειτουργία'''
|-
|'''!''' ||Χρησιμοποιώντας αυτήν την εντολή όταν είστε στο ftp μεταβαίνετε πίσω στο λειτουργικό σύστημα, ενώ όταν είστε πίσω στο λειτουργικό σύστημα πληκτρολογώντας exit επιστρέφετε στη γραμμή εντολών του ftp.
|-
|'''?''' ||Εμφανίζει την οθόνη βοήθειας του ftp
|-
|'''append''' ||Προσαρτά κείμενο σε ένα τοπικό αρχείο
|-
|'''ascii''' ||Μεταβαίνει στον ASCII τρόπο μεταφοράς
|-
|'''bell''' ||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το κουδούνι
|-
|'''binary''' ||Αλλάζει στον δυαδικό τρόπο μεταφοράς
|-
|'''bye''' ||Βγαίνει από το FTP
|-
|'''cd''' ||Αλλάζει κατάλογο
|-
|'''close''' ||Βγαίνει από το FTP
|-
|'''delete'''|| Σβήνει ένα αρχείο
|-
|'''debug''' ||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αποσφαλμάτωση.
|-
|'''dir''' || Εάν συνδεθεί, εμφανίζει λίστα με τα αρχεία του απομακρυσμένου καταλόγου
 
dir -C = Will list the files in wide format
dir -S = Lists files in bare format in alphabetic order.
|-
|'''disconnect'''|| Βγαίνει από το FTP
|-
|'''get'''|| Κατεβάζει ένα αρχείο από τον υπολογιστή στον οποίο συνδεθήκαμε
|-
|'''glob'''||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το globbing. Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι χαρακτήρες ομαδοποίησης (wildcards) αντιμετωπίζονται σαν απλοί χαρακτήρες.
|-
|'''hash''' ||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση των χαρακτήρων (#) για κάθε buffer (1024 Bytes) που μεταφέρεται.
|-
|'''help''' ||Εμφανίζει την οθόνη βοήθειας, εάν τυπωθεί μόνο του, ή εμφανίζει πληροφορίες για μία εντολή, εάν τυπωθεί μετά την εντολή
|-
|'''lcd'''|| Εάν τυπωθεί μόνο του εμφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο ή εάν μετά το lcd τυπώσουμε έναν κατάλογο, τότε αυτός γίνεται ο τρέχων κατάλογος
|-
|'''literal''' ||Sends a literal command to the connected computer with an expected one line response.
|-
|'''ls''' ||Εμφανίζει τα αρχεία στον απομακρυσμένο υπολογιστή που έχουμε συνδεθεί.
|-
|'''mdelete'''|| Πολλαπλή διαγραφή..
|-
|'''mdir'''|| Εμφανίζει τα περιεχόμενα πολλαπλών απομακρυσμένων καταλόγων
|-
|'''mget'''|| Κατεβάζει πολλαπλά αρχεία
|-
|'''mkdir''' ||Δημιουργεί κατάλογο
|-
|'''mls''' ||Εμφανίζει τα περιεχόμενα πολλαπλών απομακρυσμένων καταλόγων
|-
|'''mput''' ||Αποστέλει πολαπλά αρχεία
|-
|'''open''' ||Συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ftp υπολογιστή.
|-
|'''prompt'''|| Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το prompt
|-
|'''put''' ||Στέλνει ένα αρχείο
|-
|'''pwd''' ||Τυπώνει τον κατάλογο εργασίας
|-
|'''quit'''|| Βγαίνει από το FTP.
|-
|'''quote'''|| Ίδια με την εντολή literal.
|-
|'''recv'''|| Λαμβάνει αρχείο
|-
|'''remotehelp''' || Παίρνει βοήθεια από τον απομακρυσμένο διακομιστή
|-
|'''rename'''|| Μετονομάζει ένα αρχείο
|-
|'''rmdir'''|| Σβήνει έναν κατάλογο στον απομακρυσμένο υπολογιστή.
|rmdir|| Removes a directory on the remote computer.
|-
|'''send'''|| Στέλνει ένα αρχείο
|-
|'''status'''|| Εμφανίζει τις τρέχουσες ενεργοποιημένες/απενεργοποιημένες επιλογές
|-
|'''trace'''|| Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την παρακολήθηση των πακέτων
|-
|'''Type'''|| Καθορίζει τον τύπο μεταφοράς των αρχείων
|-
|'''user''' ||Στέλνει νέα πληροφορία του χρήστη
|-
|'''verbose''' ||Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εμφάνιση λεπτομερειών.
|}
 
587

επεξεργασίες