Κοινοτισμός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

επεξεργασία
επεξεργασία
επεξεργασία
Γραμμή 12:
'''Στη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική επιστήμη γίνεται διάκριση, πλέον, μεταξύ των δύο μορφών κοινοτισμού:'''
 
'''α.''' του '''κλασικού ελληνικού κοινοτισμού''' της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας που αναφέρεται στην πολιτειακή και πολιτική οργάνωση ενός κράτους ή μιας κοινότητας κρατών με βάση την άμεση δημοκρατία, προωθώντας μια πολιτεία με λήψη των αποφάσεων από τους πολίτες μέσα από τα δημοψηφίσματα και τις συνελεύσεις.Ο κλασικός κοινοτισμός θέτει ως πρώτιστη αρχή του την διακυβέρνηση ενός δήμου ή ενός κράτους από ελεύθερους πολίτες που διαθέτουν ατομική ιδιοκτησία με την παράλληλη οργάνωση της παραγωγικής και εμπορικής οικονομίας μέσα από μορφές συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ο '''σύγχρονος''' '''ελληνικός κοινοτισμός''' ήδη έχει καταστεί επίκαιρος και στη σύγχρονη εποχή κομίζοντας όλα τα βασικά στοιχεία του κλασικού λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικές, γεωοικονομικές και πολιτικές συνθήκες τωτων νέων καιρών αλλά και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.
 
'''β.''' του '''ελευθεριακού κοινοτισμού''' '''ή κομμουναλισμού''' που έχει μαρξιστικές βάσεις και λαμβάνει κατά διαστήματα δύο ποικίλες κοινωνικές μορφές. Ενώ και στις δύο μορφές του απορρίπτει την ύπαρξη κράτους και αγοράς, η μία εκδοχή του αναπτύσσει μια πολιτική συγκρότηση παρόμοια με κομμουνιστικές θεωρήσεις η οποία απορρίπτει και την ύπαρξη ατομικής ιδιοκτησίας, η άλλη σχετίζεται με την τοπικής εμβέλειας κλειστή οργάνωση κοινοτήτων με βάση κοινωνιολογικές, ηθικές και θρησκευτικές ταυτότητες ή διακρίσεις
Ανώνυμος χρήστης