Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κάθαρση κρεατινίνης»

*Πολυκυστική νόσος των νεφρών
*[[Φυματίωση]] των νεφρών
*[[Όγκος|Όγκοι]] του νεφρού
===Ηλικία και Κάθαρση Κρεατινίνης===
Συνέπεια των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων στα τριχοειδή σπειράματα είναι και η ελάττωση του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης, σε ποσοστό περίπου 1% ανά έτος ηλικίας μετά το 40ό έτος, έτσι, ώστε τα άτομα της τρίτης ηλικίας να διαθέτουν σπειραματική διήθηση αντίστοιχη με το 60 - 70% του φυσιολογικού ενώ, μετά το 90ό έτος, η διήθηση κυμαίνεται μεταξύ 45 - 50%. Επειδή οι νεφρώνες της φλοιώδους μοίρας διαθέτουν μικρότερο κλάσμα σπειραματικής διήθησης από εκείνο των παραμυελικών νεφρώνων, η ελάττωση της νεφρικής ροής του αίματος επιφέρει σχετικά αύξηση της σπειραματικής διήθησης στα άτομα που γερνούν. Ενώ, αρχικά, αυτή η αυξημένη διήθηση θεωρήθηκε ως αντιρροπιστική και ευεργετική, επειδή μειώνει την συνολική έκπτωση της σπειραματικής διήθησης, πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η παρατεινόμενη ενδοσπειραματική αυξημένη πίεση προκαλεί μακροπρόθεσμα δομικές αλλοιώσεις των τριχοειδικών σπειραμάτων, που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις ιστολογικές νεφρικές βλάβες της τρίτης ηλικίας.
1.425

επεξεργασίες