Εικασία του Γκόλντμπαχ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

προσθέτοντας ότι το δέχεται ως ένα πλήρως ορισμένο θεώρημα (”ein ganz gewisses Theorema”), παρά το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να το αποδείξει.
Αυτή η προγενέστερη εικασία είναι σήμερα γνωστή ως “τριαδική” εικασία του Γκόλντμπαχ, ενώ η μεταγενέστερη ως “ισχυρή” ή “δυαδική” εικασία του Γκόλνμπαχ. Η εικασία ότι όλοι οι περιττοί αριθμοί μεγαλύτεροι του 9 μπορούν να γραφτούν ως άθροισμα τριών περιττών πρώτων αριθμών καλείται ως η “αδύναμη” εικασία του Γκόλντμπαχ. Και οι δύο παραμένουν άλυτες μέχρι σήμερα.
 
Μιά απόδειξη θα μπορούσε να ήταν η εξής: Αφού όλοι οι πρώτοι (αριθμοί) είναι περιττοί (αν υπάρχει πρώτος αριθμός που δεν είναι περιττός, θα ήταν άρτιος και ως εκ τούτου θα μπορούσε να διαιρεθεί από το 2 και ως εκ τούτου (από τον ορισμό των πρώτων αριθμών) δεν θα ήταν πρώτος) και γνωρίζοντας το γεγονός ότι όταν προσθέτεις δύο περιττούς αριθμούς το αποτέλεσμα της πράξης είναι άρτιος αριθμός. Έτσι η Υπόθεση-Εικασία νοείται ως αυταπόδεικτη και για τον λόγο αυτό δεν χρήζει απόδειξης!
 
== Προσπάθειες απόδειξης ==
Ανώνυμος χρήστης