Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

** ''Topper Takes a Trip'' - Roy Seawright (φωτογραφικά εφέ)
** ''Union Pacific'' - Farciot Edouart (φωτογραφικά εφέ), Gordon Jennings (φωτογραφικά εφέ), Loren Ryder (ηχητικά εφέ)
** ''[[Ο Μάγος του Οζ (ταινία)|Ο Μάγος του Όζ]]'' - A. Arnold Gillespie (φωτογραφικά εφέ), Douglas Shearer (ηχητικά εφέ)
 
* '''1940: ''The Thief of Bagdad'' - Lawrence W. Butler (photographic), Jack Whitney (ηχητικά εφέ)'''
Ανώνυμος χρήστης