Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αλμπέρτο Ντελ Ρίο»

 
==Στην πάλη==
===ΧαρακτηριστικέςΤελειωτικές κινήσεις===
 
* '''Cross Armbreaker (Cross armbar, μερικές φορές κάνοντας ρoλ)'''
===Alberto Del Rio / El Patrón Alberto / Alberto el Patrón===
* '''Superkick to a seated opponent (Κλωτσιά σε καθισμένο αντίπαλο)'''
 
* ''Enzuigiri (Άλμα και κλωτσιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού)''
*Rompe Destinos / Cross armbreaker
* ''Bridging / German suplex''
 
* ''Double knee armbreaker''
===Dos Caras, Jr.===
* ''Double knee backbreaker''
 
* ''Tilt-a-whirl backbreaker''
*Military press German suplex
* ''Single arm DDT''
 
===Χαρακτηριστικές Κινήσεις===
 
 
 
*Arm wringer
*Double foot stomp
* ''Double knee armbreaker''[3][46][198]
* ''Double knee backbreaker''
*Diving double axe handle
*Fireman's carry double knee gutbuster
*Moonsault
*Multiple kick variations
*Step-up enzuigiri
*Multiple suplex variations
*Belly-to-bacκ
* ''Bridging / Release German suplex''
*Inverted super
*Senton
* ''Tilt-a-whirl backbreaker''
 
===Μάνατζερς===
Ανώνυμος χρήστης