Αφαρέας (τραγωδός): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων