Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων