Απόσταση (αστρονομία): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων