Στατική: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

184 bytes προστέθηκαν ,  πριν από 7 έτη
Η στατική ισορροπία ενος σωματιδίου είναι μια παραπολύ σημαντική κατάσταση στην Στατικη.
 
Ένα υλικό σημείο ισορροπεί εφόσον η συνισταμένη των ασκουμένων σε αυτό δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Ισχύει και το αντίστροφο. Η γεωμετρική προσέγγιση του φαινομένου βασίζεται στη θεωρία της σύνθεσης δυνάμεων και ειδικά στον νόμο του παραλληλογράμμου.Η αναλυτική προσέγγιση βασίζεται επιπλέον στο θεώρημα του Chasles: (<i>Το αλγεβρικό άθροισμα των προβολών ενός συνόλου διανυσμάτων σε οποιονδήποτε άξονα του επιπέδου είναι ίσο με την προβολή της συνισταμένης)</i> Έτσι, Προκειμένουτο γιαφαινόμενο δυνάμεις’’ισορροπία ομοεπίπεδες, η προσέγγισηενός αυτήυλικού καταλήγεισημείου’’ στοπεριγράφεται ότιως:
 
το φαινόμενο ’’ισορροπία ενός υλικού σημείου’’ περιγράφεται ως:
 
<math>\Sigma\mathbf{F} = 0 \Rightarrow \Sigma{F}_x=\Sigma{F}_y=\Sigma{F}_z=0</math>
 
Αυτό σημαίνει ότι «εφόσον το αντικείμενο ισορροπεί, ισχύουν τρεις ανεξάρτητες εξισώσεις» και ότι «εφόσον ισχύουν οι τρεις αυτές εξισώσεις το αντικείμενο ισορροπεί».
 
Αν οι δυνάμεις βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο, τότε αρκούν οι δύο από τις τρεις εξισώσεις και αν όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε μία ευθεία, τότε αρκεί η μία από αυτές.
 
===Ισορροπία Στερού Σώματος===
320

επεξεργασίες