Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κατανομή πιθανότητας»

αρχική επεξεργασία
(αρχική επεξεργασία)
Στις Πιθανότητες και στην Στατιστική,η κατανομή πιθανοτήτων αποδίδει την πιθανότητα σε κάθε μετρήσιμο υποσύνολο των πιθανών αποτελεσμάτων του τυχαίου πειράματος,της έρευνα, ή την διαδικασία της <u>επαγωγικής</u> στατιστικής. Παραδείγματα αποτελούν τα πειράματα των οποίων ο δειγματικός χώρος είναι μη-αριθμητικός, όπου η κατανομή θα είναι μια <u>απόλυτηκατηγορική κατανομή</u>.Πειράματα των οποίων ο δειγματικός χώρος αποτελείται από διακριτές τυχαίες μεταβλητές, όπου η κατανομή μπορεί να καθορίζεται από μια συνάρτηση συσσωρευμένης πιθανότητας.Τα πειράματα με δειγματικούς χώρους κωδικοποιούνται από συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, όπου η κατανομή μπορεί να καθορίζεται από μια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Πιο πολύπλοκα πειράματα, όπως εκείνεςεκείνα που αφορούν στοχαστικές διαδικασίες που ορίζονται σε συνεχή χρόνο, μπορεί να απαιτήσει τη χρήση των πιο γενικών μέτρων πιθανότητας.
 
Στην εφαρμοσμένη πιθανότητα, μια κατανομή πιθανοτήτων μπορεί να οριστεί σε μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους.Συχνά επιλέγεται για τη μαθηματική ευκολία:
* Η παροχή μια έγκυρης λειτουργία μάζα πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας
 
* Η παροχή μια έγκυρης λειτουργία μάζααθροιστικής πιθανότηταςσυνάρτησης ήσυνάρτηση πυκνότηταςκατανομής πιθανότητας
* Η παροχή μια έγκυρης αθροιστική συνάρτηση συνάρτηση κατανομής ή επιβίωση
 
* Η παροχή μια έγκυρης συνάρτησης κινδύνου
 
* Η παροχή μια έγκυρης χαρακτηριστικήχαρακτηριστικής συνάρτησησυνάρτησης
 
* Η παροχή ενός κανόνα για την κατασκευή μιας νέας τυχαίας μεταβλητής από άλλες τυχαίες μεταβλητές των οποίων η κοινή πιθανότητα διανομής είναι γνωστή.
 
* Η κατανομή πιθανοτήτων μπορεί να είναι είτε μονοδιάστατες ή πολυπαραγοντική. Η μονοπαραγοντική διανομής δίνει τις πιθανότητες μιας ενιαίοας τυχαίας μεταβλητής, κάνοντας διάφορες εναλλακτικές τιμές.Μια πολυμεταβλητή κατανομή (από κοινού κατανομή πιθανότητας) δίνει τις πιθανότητες ενός τυχαίου διανύσματος, ένα σύνολο από δύο ή περισσότερες τυχαίες μεταβλητές, αναλαμβάνοντας διάφορους συνδυασμούς των τιμών. Σημαντικές είναι και συναντώνται συχνά οι κατανομές μονομεταβλητών πιθανοτήτων,που περιλαμβάνουν την διωνυμική κατανομή, την εκθετική κατανομή και την κανονική κατανομή. Η πολυμεταβλητή κανονική κατανομή είναι μια συχνά απαντώμενη πολυμεταβλητή κατανομή.
Η κατανομή πιθανοτήτων μπορεί να είναι είτε μονοπαραγοντική είτε πολυπαραγοντική. Η μονοπαραγοντική κατανομή δίνει τις πιθανότητες μιας τυχαίας μεταβλητής, αναλαμβάνοντας διάφορες εναλλακτικές τιμές.Μια πολυμεταβλητή κατανομή (από κοινού κατανομή πιθανότητας) δίνει τις πιθανότητες ενός τυχαίου διανύσματος, ένα σύνολο από δύο ή περισσότερες τυχαίες μεταβλητές, αναλαμβάνοντας διάφορους συνδυασμούς των τιμών. Σημαντικές και συναντώνται συχνά οι κατανομές μονομεταβλητών πιθανοτήτων που περιλαμβάνουν την διωνυμική κατανομή, την εκθετική κατανομή και την κανονική κατανομή. Η πολυμεταβλητή κανονική κατανομή είναι μια συχνά απαντώμενη πολυμεταβλητή κατανομή.
 
== Εισαγωγή ==
Οι μεταβλητές διακρίνονται σε ποιοτικές(ή κατηγορικές) οι οποίες παίρνουν τιμές που δεν είναι αριθμοί και στις ποσοτικές που οι τιμές που παίρνουν είναι αριθμοί και διακρίνονται σε διακριτές και συνεχείς.
 
Για να ορίσουμε τις κατανομές πιθανοτήτων για τις απλές περιπτώσεις, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές των ποσοτικών μεταβλητών. Στην διακριτές μεταβλητές, κάποιος μπορεί εύκολα να εκχωρήσει μια πιθανότητα σε κάθε πιθανή τιμή: για παράδειγμα, όταν ρίχνοντας ένα αμερόληπτο ζάρι , κάθε μία από τις έξι τιμές 1 έως 6 έχει την πιθανότητα 1/6. Στις συνεχείς μεταβλητές οι τιμές που μπορούν να πάρουν είναι οποιεσδήποτε τιμές που μπορεί να υπάρχουν σε ένα διάστημα (κ,λ) όπου κ,λ ανήκουν στους πραγματικούς αριθμούς.Επίσης σε μια συνεχή μεταβλητή οι πιθανότητες μπορεί να είναι μη μηδενικές μόνο εάν αναφέρονται σε χρονικά διαστήματα.
 
==Παραπομπές==
35

επεξεργασίες