Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κατανομή πιθανότητας»

Πρόσθεση λύματος
(Πρόσθεση λύματος)
 
Για να ορίσουμε τις κατανομές πιθανοτήτων για τις απλές περιπτώσεις, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές των ποσοτικών μεταβλητών. Στην διακριτές μεταβλητές, κάποιος μπορεί εύκολα να εκχωρήσει μια πιθανότητα σε κάθε πιθανή τιμή: για παράδειγμα, όταν ρίχνοντας ένα αμερόληπτο ζάρι , κάθε μία από τις έξι τιμές 1 έως 6 έχει την πιθανότητα 1/6. Στις συνεχείς μεταβλητές οι τιμές που μπορούν να πάρουν είναι οποιεσδήποτε τιμές που μπορεί να υπάρχουν σε ένα διάστημα (κ,λ) όπου κ,λ ανήκουν στους πραγματικούς αριθμούς.Επίσης σε μια συνεχή μεταβλητή οι πιθανότητες μπορεί να είναι μη μηδενικές μόνο εάν αναφέρονται σε χρονικά διαστήματα.
 
== Ορολογία ==
[[Αρχείο:Dice Distribution (bar).svg|thumb|συνάρτηση μάζας πιθανότητας]]
Ως [[Θεωρία πιθανοτήτων|Θεωρία Πιθανοτήτων]] χρησιμοποιείται σε αρκετά διαφορετικές εφαρμογές, η ορολογία δεν είναι ενιαία και μερικές φορές προκαλεί σύγχυση. Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται για μη αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανοτήτων:
* '''Συνάρτηση μάζας''',  η λειτουργία μαζικής Πιθανότητας, για διακριτές τυχαίες μεταβλητές.
* Κατηγορική Κατανομή:για διακριτές τυχαίες μεταβλητές με πεπερασμένο σύνολο τιμών.
* '''Συνάρτηση Πυκνότητας''' : κυρίως χρησιμοποιείται για συνεχείς μεταβλητές.
Οι ακόλουθοι όροι είναι κάπως ασαφείς, δεδομένου ότι μπορεί να αναφέρεται σε αθροιστικές και μη αθροιστικές κατανομές, ανάλογα με τις προτιμήσεις του συγγραφέα:
* '''Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας''': συνεχής ή διακριτή, αθροιστική και μη αθροιστική.
* '''Συνάρτηση Πιθανότητας''': ακόμα πιο διφορούμενη, μπορεί να σημαίνει οποιοδήποτε από τα παραπάνω ή άλλα πράγματα.
Τέλος,
* Κατανομή πιθανότητας: μερικές φορές είναι το ίδιο με την συνάρτηση κατανομής πιθανότητας, αλλά συνήθως αναφέρεται στην πληρέστερη απόδοση πιθανοτήτων σε όλα τα μετρήσιμα υποσύνολα των αποτελεσμάτων, όχι μόνο σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ή περιοχές των αποτελεσμάτων.
 
==Παραπομπές==
9

επεξεργασίες