Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κατανομή πιθανότητας»

(Πρόσθεση λύματος)
Τέλος,
* Κατανομή πιθανότητας: μερικές φορές είναι το ίδιο με την συνάρτηση κατανομής πιθανότητας, αλλά συνήθως αναφέρεται στην πληρέστερη απόδοση πιθανοτήτων σε όλα τα μετρήσιμα υποσύνολα των αποτελεσμάτων, όχι μόνο σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ή περιοχές των αποτελεσμάτων.
 
== Αθροιστική συνάρτηση κατανομής ==
Επειδή μια κατανομή πιθανότητας Pr στην πραγματική γραμμή προσδιορίζεται από την πιθανότητα της τυχαίας μεταβλητής Χ σε ημι-ανοικτό διάστημα (-∞, x], η κατανομή πιθανοτήτων που χαρακτηρίζονται από αθροιστική συνάρτηση κατανομής της είναι:
 
F(x)=Pr[X<=x] για όλα τα x που ανήκουν στο R
 
== Διακριτή κατανομή πιθανότητας ==
Μια διακριτή κατανομή πιθανότητας είναι μια κατανομή πιθανοτήτων που χαρακτηρίζεται από μια συνάρτηση μάζας πιθανότητας. Έτσι, η κατανομή μιας τυχαίας μεταβλητής Χ είναι διακριτή, και το Χ ονομάζεται διακριτή τυχαία μεταβλητή, αν
 
==Παραπομπές==
35

επεξεργασίες