Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

→‎Το έργο του: Στην προηγούμενη διατύπωση υπήρχε ασάφεια. Στην διαλεκτική του Ζηζιούλα είναι σαφές πως ο θεός υπάρχει μόνο ως προσωπική Τ...
 
==Το έργο του==
Η συμβολή του επικεντρώνεται κυρίως στη θεολογία του προσώπου. Ο Περγάμου Ιωάννης στα έργα του ασχολείται μεταξύ άλλων με την έννοια του προσώπου στη [[φιλοσοφία]] και στους [[Πατρολογία|Πατέρες της Εκκλησίας]] και υποστηρίζει ότι το πρόσωπο είναι η κεντρική έννοια της [[χριστιανισμός|χριστιανικής]] [[οντολογία|οντολογίας]], ενώ αναλύει με τον ίδιο τρόπο και την έννοια του τριαδικού Θεού: μία ουσία, τρία πρόσωπα. Κατά την οντολογία που αναπτύσσει με βάση τους Καππαδόκες Πατέρες, η ύπαρξη προϋποθέτει τη σχέση μεταξύ προσώπων και δε νοείται χωρίς αυτήν. Εξαίρεση δεν αποτελεί ούτε ο Θεός, τοως πρόσωπο του Πατέρα στην Αγία Τριάδα, ο οποίος είναι άναρχος και υπάρχει αφ’ εαυτού. Η μεγάλη συμβολή των Καππαδοκών Πατέρων κατά τον Περγάμου Ιωάννη ήταν ότι ταύτισαν τον όρο ''υπόσταση'' με τον όρο ''πρόσωπο'', ο οποίος μέχρι τότε σήμαινε προσωπείο.
 
==Έργα==
Ανώνυμος χρήστης