Έμπορος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

41 bytes προστέθηκαν ,  πριν από 7 έτη
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Επεξεργασία από εφαρμογή κινητού
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Επεξεργασία από εφαρμογή κινητού
Ο έμπορος καταστρώνει στρατηγικές και ακολουθεί τακτικές με σκοπό την επιτυχία της επιχείρησής του. Έτσι, χρειάζεται να διαθέτει οπωσδήποτε εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ευέλικτο, οργανωτικό και επιχειρηματικό πνεύμα. Ακόμα, διαίσθηση και τόλμη συνδυασμένη με λογική. Οφείλει να είναι προσαρμοστικός στις νέες συνθήκες, πρακτικός και επινοητικός.
Επίσης, η συνέπεια και η κοινωνική επιδεξιότητα χρήσιμο είναι να τον διακρίνουν, καθώς και η ικανότητα να εκφράζεται με άνεση, σαφήνεια, συντομία και πειθώ. Οι πολλές ώρες εργασίας σε καθημερινή σχεδόν βάση, απαιτούν αυξημένη σωματική και ψυχική αντοχή. Τέλος, οι βασικές μαθηματικές ικανότητες είναι απαραίτητες για την ορθή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, τον προγραμματισμό της, την διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές και τους πελάτες.
Οι ξένες γλώσσες όπως και οι γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πολύ χρήσιμα εφόδια, καθώς διευρύνουν τις δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασιών του. Για κάποιες κατηγορίες εμπόρων τα προσόντα αυτά είναι αναγκαία (για παράδειγμα για τον εμπορικό αντιπρόσωπο, τον βιβλιοπώλη, τον έμπορο ναυτιλιακών ειδών), ενώ για άλλους δεν είναι απαραίτητα (π.χ. για τον έμπορο λαϊκής αγοράς, τον ανθοπώλη και άλλους).
 
==Μέλλον==
Μέλλον: Η φύση του επαγγέλματος του εμπόρου είναι τέτοια που επιτρέπει την άνθηση επιχειρηματικών ιδεών. Οι προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο συνδέονται άμεσα με την προσωπικότητα και τη δημιουργικότητα των ενδιαφερομένων. Η οικονομική ανάπτυξη που παρατηρείται στη χώρα μας καθώς και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου ευνοούν την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και αυξάνουν θετικά τις προοπτικές του επαγγέλματος.
 
Μέλλον: Η φύση του επαγγέλματος του εμπόρου είναι τέτοια που επιτρέπει την άνθηση επιχειρηματικών ιδεών. Οι προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο συνδέονται άμεσα με την προσωπικότητα και τη δημιουργικότητα των ενδιαφερομένων. Η οικονομική ανάπτυξη που παρατηρείται στη χώρα μας καθώς και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου ευνοούν την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και αυξάνουν θετικά τις προοπτικές του επαγγέλματος.
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Εμπορικός Κώδικας και τα επιμέρους Εμπορικά-Βιομηχανικά Επιμελητήρια και Εμπορικές Επαγγελματικές Οργανώσεις καθορίζουν το γενικό και τους επιμέρους Κώδικες Δεοντολογίας των διαφόρων κατηγοριών εμπόρων. Ο έμπορος είναι ιδιοκτήτης, ολικά ή εν μέρει, επιχείρησης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι είναι επιχειρηματίας και η απασχόλησή του στον τομέα αυτό εξαρτάται από την πορεία της επιχείρησής του.
 
==Περιβάλλον ενασχόλησης==
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Εμπορικός Κώδικας και τα επιμέρους Εμπορικά-Βιομηχανικά Επιμελητήρια και Εμπορικές Επαγγελματικές Οργανώσεις καθορίζουν το γενικό και τους επιμέρους Κώδικες Δεοντολογίας των διαφόρων κατηγοριών εμπόρων. Ο έμπορος είναι ιδιοκτήτης, ολικά ή εν μέρει, επιχείρησης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι είναι επιχειρηματίας και η απασχόλησή του στον τομέα αυτό εξαρτάται από την πορεία της επιχείρησής του.
Ακόμα όμως, μπορεί να απασχοληθεί ως σύμβουλος για εμπορικά θέματα στο δημόσιο, για ζητήματα εισαγωγών-εξαγωγών στις τράπεζες, σε Επιτροπές Επιλύσεως Διαφορών του ΙΚΑ και της Εφορίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών.
 
==Επαγγελματικές συνθήκες==
Επαγγελματικές συνθήκες: Ο έμπορος εργάζεται με βάση το ωράριο που προβλέπεται για τα καταστήματα, τις περισσότερες όμως φορές αφιερώνει πολύ περισσότερο χρόνο στη δουλειά του. Κι αυτό, γιατί παραλαμβάνει ή προωθεί εμπορεύματα εκτός ωραρίου κταστημάτων, τοποθετεί τα εμπορεύματα στα σημεία πώλησης, φροντίζει να είναι σε καλή κατάσταση πριν έλθουν οι πελάτες. Μετά το κλείσιμο των καταστημάτων, παραμένει για την τακτοποίηση του χώρου και την προετοιμασία του για την επόμενη μέρα, το κλείσιμο των ταμείων και την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων. Γενικά, ακολουθεί ένα τυπικό ωράριο, αλλά βρίσκεται πολύ περισσότερες ώρες σε επαφή με τη δουλειά του, γιατί πρέπει να είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή που θα προκύψει κάποιο πρόβλημα. Το έντονο άγχος και η πίεση που δημιουργούν οι συνεχείς επαφές με προμηθευτές και πελάτες, είναι χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής του.
 
Επαγγελματικές συνθήκες: Ο έμπορος εργάζεται με βάση το ωράριο που προβλέπεται για τα καταστήματα, τις περισσότερες όμως φορές αφιερώνει πολύ περισσότερο χρόνο στη δουλειά του. Κι αυτό, γιατί παραλαμβάνει ή προωθεί εμπορεύματα εκτός ωραρίου κταστημάτων, τοποθετεί τα εμπορεύματα στα σημεία πώλησης, φροντίζει να είναι σε καλή κατάσταση πριν έλθουν οι πελάτες. Μετά το κλείσιμο των καταστημάτων, παραμένει για την τακτοποίηση του χώρου και την προετοιμασία του για την επόμενη μέρα, το κλείσιμο των ταμείων και την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων. Γενικά, ακολουθεί ένα τυπικό ωράριο, αλλά βρίσκεται πολύ περισσότερες ώρες σε επαφή με τη δουλειά του, γιατί πρέπει να είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή που θα προκύψει κάποιο πρόβλημα. Το έντονο άγχος και η πίεση που δημιουργούν οι συνεχείς επαφές με προμηθευτές και πελάτες, είναι χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής του.
Ο έμπορος εργάζεται συνήθως σε κλειστό χώρο, στην επαγγελματική του στέγη. Δεν ισχύει το ίδιο για τους πλανόδιους εμπόρους, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε ανοιχτό χώρο και είναι εκτεθειμένοι στις διάφορες καιρικές συνθήκες. Για την καλύτερη συνεργασία με τους προμηθευτές, εφορία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ένας έμπορος μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός του γραφείου ή καταστήματός του και να πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ταξίδια, μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει για να επισκεφθεί εκθέσεις προϊόντων του ενδιαφέροντός του ανά τον κόσμο.
Το μεγαλύτερο ίσως μειονέκτημα αλλά ταυτόχρονα και πλεονέκτημα του επαγγέλματος, είναι η ανάληψη υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Αν η επιλογή του αποδειχθεί η κατάλληλη, τότε οι προοπτικές και τα κέρδη μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Αν όχι, η οικονομική καταστροφή μπορεί να παραμονεύει.
 
==Γενικά σχόλια==
 
Γενικά σχόλια: Ο έμπορος είναι δραστήριο και δυναμικό άτομο, που διαθέτει επιχειρηματικό πνεύμα, οργανωτικές δραστηριότητες, ικανότητα διαπραγματεύσεων και επικοινωνίας, ευελιξία και προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες.
4.414

επεξεργασίες