Δικαστής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ (Θα εκκλησιαστικά δικαστήρια δεν απαρτίζονται από δικαστές που απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, αλλά από ιερείς.)
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
== Στην Ελλάδα ==
Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης και των διακρίσεων αυτής <ref>Σύνταγμα: Τμήμα Ε΄ άρθρα 87-100</ref>, οι Έλληνες δικαστές διακρίνονται, κατ΄ επέκταση ομοίως, σε δύο κατηγορίες, στους:
* Δικαστές της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
και στους:
* Δικαστές της διοικητικής δικαιοσύνης.<br />
 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δικαστές που υπηρετούν:
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν, κατά αύξουσα σειρά αρχαιότητας οι ειρηνοδίκες, οι πταισματοδίκες (ειδικοί), οι πρωτοδίκες, οι πρόεδροι πρωτοδικών, οι εφέτες, οι πρόεδροι εφετών, οι αρεοπαγίτες, οι αντιπρόεδροι και ο πρόεδρος του [[Άρειος Πάγος|Αρείου Πάγου]].<br />
 
στα δικαστήρια πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης (κατά φθίνουσα σειρά αρχαιότητας) υπηρετούν: α) Στον [[Άρειος Πάγος|Αρείου Πάγου]].: ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Αρεοπαγίτες, β) Στα Εφετεία: Οι Πρόεδροι Εφετών και οι Εφέτες και γ) Στα Πρωτοδικεία: οι Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι Πρωτοδίκες. Επίσης υπάρχουν και οι πάρεδροι πρωτοδικείου (πρόκειται για τους όσους αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και μετά από μια περίοδο δοκιμασίας , κατά την οποία ασκούν περιορισμένα καθήκοντα πρωτοδίκη, εφόσον κριθούν ικανοί προάγονται σε πρωτοδίκες).
 
και στα
 
[[Ειρηνοδικείο|ειρηνοδικεία]] - πταισματοδικεία (κατά φθίνουσα σειρά αρχαιότητας) υπηρετούν: Οι Ειρηνοδίκες Α', Β', Γ', Δ' τάξης. Επίσης υπάρχουν και οι δόκιμοι ειρηνοδίκες (πρόκειται για τους όσους επιτύχουν στο διαγωνισμό ειρηνοδικών και μετά από μια περίοδο δοκιμασίας , εφόσον κριθούν ικανοί προάγονται σε ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης).
 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δικαστές που ασκούν το λειτούργημά τους
 
στο [[Συμβούλιο της Επικρατείας]] στο οποίο (κατά φθίνουσα σειρά αρχαιότητας) υπηρετούν: α) ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Σύμβουλοι, οι Πάρεδροι και οι Εισηγητές. Επίσης υπάρχουν και οι Δόκιμοι Εισηγητές
στο [[Συμβούλιο της Επικρατείας]], το [[Ελεγκτικό Συνέδριο]] και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
 
πρόκειται για τους όσους αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και μετά από μια περίοδο δοκιμασίας , κατά την οποία ασκούν περιορισμένα καθήκοντα Εισηγητή, εφόσον κριθούν ικανοί προάγονται σε Εισηγητές).
 
το [[Ελεγκτικό Συνέδριο]] στο οποίο (κατά φθίνουσα σειρά αρχαιότητας) υπηρετούν: α) ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Επίτροπός της Επικράτειας, οι Σύμβουλοι, οι Αντεπίτροποι της Επικράτειας, οι Πάρεδροι και οι Εισηγητές. Επίσης υπάρχουν και οι Δόκιμοι Εισηγητές
 
πρόκειται για τους όσους αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και μετά από μια περίοδο δοκιμασίας , κατά την οποία ασκούν περιορισμένα καθήκοντα Εισηγητή, εφόσον κριθούν ικανοί προάγονται σε Εισηγητές).
 
και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια στα οποία (κατά φθίνουσα σειρά αρχαιότητας) υπηρετούν: α) Στα Εφετεία: Οι Πρόεδροι Εφετών και οι Εφέτες και β) Στα Πρωτοδικεία: οι Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι Πρωτοδίκες. Επίσης υπάρχουν και οι πάρεδροι πρωτοδικείου (πρόκειται για τους όσους αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και μετά από μια περίοδο δοκιμασίας , κατά την οποία ασκούν περιορισμένα καθήκοντα πρωτοδίκη, εφόσον κριθούν ικανοί προάγονται σε πρωτοδίκες).
 
* Ιδιαίτερη κατηγορία δικαστών είναι οι λειτουργοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης .
135

επεξεργασίες