Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
[[Κατηγορία:Δεσπότες του Μυστρά]]
[[Κατηγορία:Δυναστεία των Παλαιολόγων]]
 
 
'''ΠΗΓΕΣ'''
* Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 'Αποδείξεις Ιστοριω~ν, Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum, Libri Decem, ed. I.Bekker, (CSHB) Bonnae 1843.
* Ducae, Historia Byzantina (Michaelis Ducae Nepotis) ed. I. Bekker, (CSHB) Bonnae 1834.
* Manuel II Paleologus, Funeral Oration on his brother Theodore, (Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος, Λόγος επιτάφιος εις τον αυταδελφόν αυτου δεσπότην πορφυρογέννητον κυρ Θεόδωρον) ed. J. Chrysostomides – Introduction, Text, Translation, Notes, (CFHB 26), Thessalonike 1985.
* Μonumenta Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloponnese in the 14th and 15th centuries. Ed. by J. Chrysostomides, Porphyrogenitus 1995.
* Sphrantzes G., (Chronicon Minus) Memorii 1401-1477. (Chronicon Majus) Pseudo-Phrantzes: Macarie Mellisinos, Chronica 1258-1481, éd. V. Grecu (Scriptores Byzantini V), Bucarest 1966.
* F.Thiriet, Régestes des délibéretions du Sénat de Venise concernant la Romanie, v. I: 1329-1399, II: 1400-1430, III: 1431-1463 (=Documents et recherches sur l’économie des pays byzantins, islamiques et slaves et leur rélations commerciales au Moyen-Age I,II,IV) Paris-La Haye 1958, 1959,1961.
 
'''ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ'''
* J.W. Barker, Manuel II Paleologus, 1391-1425. A Study in Late Byzantine Statesmapship, New Jersey 1969.
* A. Bon, La Morée Franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’ Achaie (1204-1430) v. I-II Paris 1969.
* G.T. Dennis, The Reign of Manuel II Paleologus in Thessalonica, 1382-1387, OCA 159 Roma 1960.
* J.V.A. Fine Jr, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. University of Michigan 1987.
* H. Kalligas, Byzantine Monemvasia, The Sources, Monemvasia 1990.
* R.J. Loenertzt, Pour la Histoire du Péloponése au XIVe siécle (1382-1404). Byzantina et Franco-Graeca, Roma 1970, 227-265 και RΕB (=ΕΒ) 1 (1943) 152-196.
* R.J. Loenertzt, Un Prostagma Perdu de Theodore Ier Paléologue Regardant Thessalonique (1380/82 ?). ΕΕΒΣ 25 (1955) 170-172.
* Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ.Θ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (Εκδοτική Αθηνών)
* W. Miller, Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα (1204-1566). (μτφρ. Αγ. Φουριώτη γ΄ εκδ., Αθήνα 1997. 1η εκδ. Λονδίνο 1908, The Latins in the Levant, A History of Frankish Greece (1204-1566).
* N. Necipoğlu, Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and Society in the Late Empire. Cambridge University Press 2009.
* D.Μ. Nicol, Οι Τελευταίοι Αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453. ελλ. μτφρ. Στ. Κομνηνός, Αθήνα 1996. The Last Centuries of Byzantium 1261-14531, London 1972.
* A. Th. Papadopoulos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen 1259-1453, München 1938.
* K.M. Setton, Crusades III The fourteenth and fifteenth centuries, ed. H.W. Hazard.
* D.A. Zakythinos, Le Despotat grec de Morée (1262-1460),v.I : Histoire Politique (Paris 19321), VR 19752 London, v. II : Vie et Insitutions. (Athens 19531) VR 19752 London.
12

επεξεργασίες