Σταθμός Πανεπιστήμιο (Μετρό Αθήνας): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

*{{s-start}}
{{S-rail|title=Μετρό Αθήνας}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=2|previous=Ομόνοια|next=Σύνταγμα|type=01-2000|type2=01-2000|rows1=3}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=2|previous=Ομόνοια|next=Σύνταγμα|type=11-2000|type2=11-2000|hide1=yes}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=2|previous=Ομόνοια|next=Σύνταγμα|type=06-2004|type2=06-2004|hide1=yes|rows2=2}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=2|previous=Ομόνοια|next=Σύνταγμα|type=08-2004|type2=08-2004|hide2=yes}}
{{end}}{{Σταθμοί μετρό Αθήνας}}