Σταθμός Θησείο (Μετρό Αθήνας): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{s-start}}
{{S-rail|title=Μετρό Αθήνας}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Πειραιά|next=|type=1869|type2=1869|rowsmid=11|rows2=2Μοναστηράκι}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Μοσχάτο|next=|type=1882|type2=1882|hidemid=yes|hide2=yes|rows1=2}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Μοσχάτο|next=Μοναστηράκι|type=1895|type2=1895|hidemid=yes|hide1=yes|rows2=2}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Καλλιθέα|next=Μοναστηράκι|type=1928|type2=1928|hidemid=yes|hide2=yes|rows1=3}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Καλλιθέα|next=Μοναστηράκι|type=1948|type2=1948|hidemid=yes|hide1=yes}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Καλλιθέα|next=Μοναστηράκι|type=1949|type2=1949|hidemid=yes|hide1=yes|rows2=2}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Πετράλωνα|next=Μοναστηράκι|type=1954|type2=1954|hidemid=yes|hide2=yes|rows1=5}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Πετράλωνα|next=Μοναστηράκι|hidemid=yes|type=02-1956|type2=02-1956|hide1=yes}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Πετράλωνα|next=Μοναστηράκι|hidemid=yes|type=03-1956|type2=03-1956|hide1=yes}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Πετράλωνα|next=Μοναστηράκι|hidemid=yes|type=03-1957|type2=03-1957|hide1=yes}}
{{S-line|system=Μετρό Αθήνας|line=1|previous=Πετράλωνα|next=Μοναστηράκι|hidemid=yes|type=08-1957|type2=08-1957|hide1=yes}}
{{end}}