Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Διάμετρος»

Υπήρχε οι συλλάβει δε
(Υπήρχε οι συλλάβει δε)
Ετικέτες: Οπτική επεξεργασία Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
* <u>Συζυγείς διάμετροι</u> σε μία έλλειψη ονομάζονται δύο διάμετροι αυτής που αντιστοιχούν σε δύο διαμέτρους καθέτους μεταξύ τους περιγραφομένου σ΄ αυτήν κύκλου.
 
Επίσης στην [[παραβολή (γεωμετρία)|παραβολή]] ο άξονας αυτής είναι η κύρια διάμετρος αυτής. Κάθε δε άλλη ευθεία της παραβολής, παράλληλη προς τον άξονά της ονομάζεται "<u>διάμετρος της παραβολής</u>".<br />
Ακόμη και στην [[υπερβολή]] κάθε ευθεία που διέρχεται από το σημείο τομής των ασυμπτώτων ονομάζεται "<u>διάμετρος της υπερβολής</u>".
* Δύο ευθείες εφαπτόμενες δύο συμμετρικών (εκ των τεσσάρων) κλαδων της υπερβολής και παράλληλες προς τυχούσες διαμέτρους της υπερβολής αντίστοιχα ονομάζονται και αυτές "<u>συζυγείς διάμετροι της υπερβολής</u>".
Ανώνυμος χρήστης