Ρητός αριθμός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Ως σχέση ισοδυναμίας ορίζουμε
::<math>(\mu, \nu) \sim (\kappa, \lambda) \Leftrightarrow \mu \cdot \lambda = \nu \cdot \kappa</math>
που αντιστοιχεί στην ισοδυναμία κλασμάτων (π.χ. 1/2 = 2/4 αφού 1. <math>\cdot</math> 4 = 2. <math>\cdot</math> 2).
 
Το σύνολο <math>\mathbb{Q}</math> είναι σύμφωνα με τα παραπάνω ισοδύναμο με το σύνολο πηλίκο <math>\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}/\sim \,</math>
Ανώνυμος χρήστης