Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Συσταδοποίηση»

μ (αφαιρέθηκε η Κατηγορία:Μαθηματικά (με το HotCat))
*<i>τα διανύσματα εμφανίζονται ένα , ένα και οι αντιπρόσωποι w<sub>j</sub> για j=1,2…m ανταγωνίζονται για την διεκδίκηση τους. Αφού βρεθεί ο νικητής ,έστω w<sub>q</sub> (για το διάνυσμα b,κατά το βήμα b-τα διανύσματα εξετάζονται κατά διάταξη: x<sub>1</sub>,x<sub>2</sub>...x<sub>N</sub>.Η σειρά εξέτασης των διανυσμάτων είναι και αυτή μία παράμετρος που πρέπει να προσδιοριστεί) ,τότε «αυτός» μετακινείται προς το x<sub>b</sub> ενώ ή ηττημένοι κινούνται ελάχιστα –αν κινηθούν. Βέβαια ακόμα και η κίνηση του νικητή θα μπορούσε να γίνει υπό συνθήκες .Για παράδειγμα για δεδομένο κατώφλι ανομοιότητας Θ, μέγιστο πλήθος ομάδων μ και μέτρο ανομοιότητας d(·) ,αν ισχύει
**d(x<sub>b</sub>,w<sub>q</sub>)>Θ ∧(m<small>(οι υπάρχουσες ομάδες)</small> < μ ) τότε δημιουργείται καινούργια ομάδα με μοναδικό στοιχείο το διάνυσμα x<sub>b</sub> '''αλλιώς γίνονται οι κατάλληλες κινήσεις των αντιπροσώπων '''''.<math>w_j(b)= \begin{cases}{w_j(b-1)+l\cdot h(x_b,w_j(b-1)) \gamma\iota\alpha j = q} \\ {w_j(b-1)+l'\cdot h(x_b,w_j(b-1)) \gamma\iota\alpha j \ne q}\end{cases}</math>''
Οι παράμετροι <math>\mbox{ l, l}'</math> είναι οι ρυθμοί μάθησης των νικητών και των ηττημένων ενώ η h(·) είναι μια κατάλληληκατάλληλα ορισμένοιορισμένη συνάρτηση .Οι ρυθμοί μάθησης μεταξύ των ηττημένων μπορούνε να είναι διαφορετικοί.</i>
Και πάλι για διαφορετικές παραμέτρους(<small>τιμές παραμέτρων</small>) προκύπτουν διαφορετικοί αλγόριθμοι .Για παράδειγμα το πλήθος των ομάδων θα μπορούσε να είναι σταθερό και να μην υπάρχουν οι -υπό συνθήκη- κινήσεις .
 
Ανώνυμος χρήστης