Ιωάννης-Γεώργιος του Μομφερράτου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

</gallery>
 
==Γενεαλογία Παλαιολόγων, μαρκησίων του Μονφερά==
[[Γενεαλογία Παλαιολόγων μαρκησίων του Μονφερά]]
{{family tree/start |summary=Παλαιολόγοι, μαρκήσιοι του Μονφερρά}}
{{family tree | | | | | | | | | |ΘΑ|
ΘΑ=[[Θεόδωρος Α' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Θεόδωρος Α'<br>1306-1338]] }}
{{family tree | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | |ΙΒ|
ΙΒ=[[Ιωάννης Β' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Ιωάννης Β'<br>1338-1372]] }}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(|}}
{{family tree | |Σε| |ΙΓ| |ΘΒ|
Σε=[[Σεκοντόττος Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Σεκοντόττος<br>1372-1378]]|ΙΓ=[[Ιωάννης Γ' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Ιωάννης Γ'<br>1378-1381]]|ΘΒ=[[Θεόδωρος Β' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Θεόδωρος Β'<br>1381-1418]] }}
{{family tree | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | |ΙΑ|
ΙΑ=[[Ιωάννης-Ιάκωβος Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Ιωάννης-Ιάκωβος<br>1418-1445]] }}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{family tree | |ΙΔ| |ΓΗ| |ΒΓ|
ΙΔ=[[Ιωάννης Δ' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Ιωάννης Δ'<br>1445-1464]]|ΓΗ=[[Γουλιέλμος Η' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Γουλιέλμος Η'<br>1464-1483]]|ΒΓ=[[Βονιφάτιος Γ' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Βονιφάτιος Γ'<br>1483-1494]] }}
{{family tree | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | |ΓΘ| | |ΙΓ|
ΓΘ=[[Γουλιέλμος Θ' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Γουλιέλμος Θ'<br>1494-1518]]|ΙΓ=[[Ιωάννης-Γεώργιος Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Ιωάννης-Γεώργιος<br>1530-1533]] }}
{{family tree | | | | | |,|-|-|-|-|(}}
{{family tree | | | | |Μα| | |ΒΔ|
Μα=[[Μαργαρίτα Παλαιολογίνα|Μαργαρίτα<br>1533-1566]]|ΒΔ=[[Βονιφάτιος Δ' Παλαιολόγος, μαρκήσιος του Μονφερρά|Βονιφάτιος Δ'<br>1518-1530]] }}
{{family tree/end}}
 
==Πρόγονοι==