Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

1218 αντί 1229
{{family tree/start |summary=Βιλλεαρδουίνοι, πρίγκιπες ΑχαΙας}}
{{family tree | | | | | | |ΓοΑ|
ΓοΑ=[[Γοδεφρείδος Α΄ Βιλλεαρδουίνος|Γοδεφρείδος Α']]<br>1210-12291218}}
{{family tree | |,|-|-|-|-|(}}
{{family tree |ΓοΒ| | |ΓουΒ|
Ανώνυμος χρήστης