Δυναστεία των Λασκαριδών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{family tree/start |summary=Λασκαρίδες}}
{{family tree | | | | |Μα|Μα=Μανουήλ Λάσκαρης}}
{{family tree | |,|-|-|-|(|}}
{{family tree |Κω| |ΘεΑ|Κω=[[Κωνσταντίνος ΙΑ' Λάσκαρης|Κωνσταντίνος ΙΑ']]<br>αυτ.Ρωμ.(1204-1205)|ΘεΑ=[[Θεόδωρος Α' Λάσκαρης|Θεόδωρος Α']]<br>αυτ.Ρωμ.(1205-1222)<br>σύζ.1.[[Άννα Αγγελίνα]]}}
{{family tree | |!,| -| -| |!(|}}
{{family tree |Ειρ| |Μαρ|Ειρ=Ειρήνη<br>σύζ.2.Ιωάννης Γ' Βατάτζης<br>αυτ.Ρωμ.(1222-1254)|Μαρ=Μαρία<br>σύζ.Βέλα Δ' Αρπάντ<br>βασ.Ουγγαρίας}}
{{family tree | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{family tree |Θε| |ΙωΔ| |Ειρ| |Μαρ|Θε=Θεοδώρα <br>σύζ.[[Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος]]<br>(1259-1282)|ΙωΔ=[[Ιωάννης Δ' Λάσκαρης|Ιωάννης Δ']]<br>(1258-1261)|Ειρ=Ειρήνη<br>σύζ.[[Κωνσταντίνος Τιχ]]<br>ηγ.Βουλγάρων|Μαρ=Μαρία<br>σύζ.[[Νικηφόρος Α' Κομνηνός Δούκας|Νικηφόρος Α' Άγγελος]]<br>δεσπότης Ηπείρου}}
{{family tree/end}}