Δήμος Δωρίδος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
=== Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου ===
: ''' Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου''' [ 762773 ]
::* το [[Ευπάλιο Φωκίδας|Ευπάλιο]] [ 682707 ]
::* τα [[Γρηγορίτικα Φωκίδας|Γρηγορίτικα]] [ 8066 ]
: ''' Τοπική Κοινότητα Δροσάτου''' [ 232199 ]
::* το [[Δροσάτο Φωκίδας|Δροσάτο]] [ 6249 ]
::* το [[Πευκάκι Φωκίδας|Πευκάκι]] [ 170150 ]
: ''' Τοπική Κοινότητα Κάμπου''' [ 264321 ]
::* ο [[Κάμπος Φωκίδας|Κάμπος]] [ 206267 ]
::* ο [[Παλαιόμυλος Φωκίδας|Παλαιόμυλος]] [ 5854 ]
: ''' Τοπική Κοινότητα Καστρακίου ''' -- το [[Καστράκι Φωκίδας|Καστράκι]] [ 782670 ]
: ''' Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου''' [ 418198 ]
::* το [[Κλήμα Ευπάλιου Φωκίδας|Κλήμα]] [ 12257 ]
::* η [[Πηγή Φωκίδας|Πηγή]] [ 296141 ]
: ''' Τοπική Κοινότητα Μαλαμάτων''' [ 500 ]
::* τα [[Μαλάματα Φωκίδας|Μαλάματα]] [ 233 ]