Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Ελλάδα)»

* Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου ISPS-SSO (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Bridge Management System - BMS (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 
=== Μαθήματα Μηχανικών ===
 
==== Α' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Φυσική Ι (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Χημεία (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Ναυπηγία Ι - Ναυτιλιακές Γνώσεις (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαμοργές)
* Ναυτική Μηχανολογία (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Πληροφορική - Η/Υ Ι (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
* Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
* Τεχνουργεία - Εργαστήρια Ι (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 
==== Β' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ (3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Τεχνολογία Υλικών (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ηλεκτρονικά Ι (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Αντοχή Υλικών (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυτικές Μηχανές (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι - Δίκτυα (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Τεχνουργεία - Εργαστήρια ΙΙ (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 
==== Γ' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Μαθηματικά ΙΙ - Στατιστική (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Φυσική ΙΙ (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
* Στοιχεία Μηχανών (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυπηγία ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (5 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Τεχνουργεία - Εργαστήρια ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 
==== Δ' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά IV (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Πληροφορική - Η/Υ ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
* Μηχανική Ρευστών Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Ψηφιακά Συστήματα - Δίκτυα Υπολογιστών (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (5 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Διεθνείς Κανονισμοί και Ασφάλεια Ζωής-Περιβάλλοντος (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Τεχνουργεία-Εργαστήρια IV (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 
==== Ε' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά V (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Μηχανική Ρευστών ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ηγεσία - Διοικητικές δεξιότητες (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου - Αισθητήρα - Μετρήσεις (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Ατμοπαραγωγοί (4 ώρες/εβδομαδιαίως)
* Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (5 ώρες/εβδομαδιαίως)
* Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ - Μεταφορά Υγρών Φορτίων (4 ώρες/εβδομαδιαίως)
* Τεχνουργεία-Εργαστήρια V (5 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 
==== ΣΤ' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά VI (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ - Συστήματα Εκφόρτωσης (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Ατμοστρόβιλοι (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως ΙΙΙ και Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ - Υδραυλικά - Πνευματικά Συστήματα (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Καύσιμα - Λιπαντικά (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Ψυκτικές - Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις - Αερισμός (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εφαρμογές)
* Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εργαστήρια)
* Τεχνουργεία - Εργαστήρια VI (5 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία/Εργαστήρια)
 
== Τα Εκπαιδευτικά Ταξίδια ==
Ανώνυμος χρήστης