Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανταγωνισμός»

μ
 
Πίνακας 1
{| class="wikitable"
 
|-
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ Q σε κιλά ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
! Q <br> (συνολικό προϊόν σε κιλά - τιμή/kg) !! P <br>(οριακό έσοδο/kg) !! MR <br>(συνολικά έσοδα) !! TR <br>(μέσο έσοδο/kg) !! AR <br>(οριακό κόστος/kg)
 
|-
P ΟΡΙΑΚΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
|1.000
 
|2,00 €
MR ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
|2,00 €
 
|2.000 €
TR ΜΕΣΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
|2,0 €
 
|-
AR
|2.000
 
1.000 |2,00 € 2,00 € 2.000 € 2,0 €
|2,00 €
 
2.000 2,00 € 2,00 € |4.000 € 2,0
|2,0 €
 
|-
5.000 2,00 € 2,00 € 10.000 € 2,0 €
|5.000
 
10.000 |2,00 € 2,00 € 20.000 € 2,0 €
|2,00 €
 
|10.000 €
20.000 2,00 € 2,00 € 40.000 € 2,0 €
|2,0 €
 
|-
40.000 2,00 € 2,00 € 80.000 € 2,0 €
|10.000
 
|2,00 €
80.000 2,00 € 2,00 € 160.000 € 2,0 €
|2,00 €
 
|20.000 €
100.000 2,00 € 2,00 € 200.000 € 2,0 €
|2,0 €
 
|-
|20.000
|2,00 €
|2,00 €
|40.000 €
|2,0 €
|-
|40.000
|2,00 €
|2,00 €
|80.000 €
|2,0 €
|-
|80.000
|2,00 €
|2,00 €
|160.000 €
|2,0 €
|-
|100.000
|2,00 €
|2,00 €
|200.000 €
|2,0 €
|}
Διάγραμμα 1
Ανώνυμος χρήστης