Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ιατρικές ιδιότητες του σκόρδου»

Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει κατασταλτικότητα σε πολλά είδη καρκίνου.
<ref name="Thatte, U. 2000"/>
<ref>{{cite journal|last=Das|first=S|title=Garlic - A Natural Source of Cancer Preventive Compounds.|journal=Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP|date=2002|volume=3|issue=4|pages=305-311|pmid=12716288|url=http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume3_No4/Sukta%20Das.pdf}}</ref>
<ref>Das, S. Garlic - A natural source of cancer preventive compounds. Asian Pac J Cancer Prev. 3(4):305-311, 2002.</ref>
<ref>{{cite journal|last=Knowles|first=LM|coauthors=Milner, L. M., et al. JA|title=Possible mechanism by which allyl sulfides suppress neoplastic cell proliferation. |journal=The Journal of Nutrition. nutrition|date=March 2001|volume=131|issue=3s|pages=1061S-6S|pmid=11238817|url=http://jn.nutrition.org/content/131/3/1061S-1066S, 2001.full.pdf+html}}</ref>
<ref>{{cite journal|last=Unnikrishnan|first=MC|coauthors=Kuttan, R., et al. |title=Tumour reducing and anticarcinogenic activity of selected spices. |journal=Cancer Letters.letters|date=15 May 1990|volume=51:|issue=1|pages=85-89, 19909|doi=10.1016/0304-3835(90)90235-P|pmid=2110862}}</ref>
<ref>Lau, B., et al. Allium sativum and cancer prevention. Nutr Res. 10:937-948, 1990.</ref>
<ref name="Lea, M. A. 1997">Lea, M. A., et al. International Journal of Oncology. 11(1):181-185, 1997.</ref>
<ref>{{cite journal|last=Milner, J. A. |first=JA|title=Mechanisms by which garlic and allyl sulfur compounds suppress carcinogen bioactivation. Garlic and carcinogenesis.|journal=Advances in Advexperimental Exp Med Biol.medicine and biology|date=2001|volume=492:|pages=69-81, 2001.|pmid=11480676}}</ref>
<ref>{{cite journal|last=Milner, J. A. |first=JA|title=A historical perspective on garlic and cancer. |journal=The Journal of Nutrition. nutrition|date=March 2001|volume=131(3 Supplement):|issue=3s|pages=1027S-1031S, 2001.31S|pmid=11238810}}</ref>
<ref>{{cite journal|last=Oommen|first=S|coauthors=Anto, S.RJ; Srinivas, et al.G; Karunagaran, D|title=Allicin (from garlic) induces caspase-mediated apoptosis in cancer cells.|journal=European journal Eurof J Pharmacol.pharmacology|date=6 February 2004|volume=485(|issue=1-3):|pages=97-103, 2004|doi=10.1016/j.ejphar.2003.11.059|pmid=14757128}}</ref>
<ref name="Svendsen, L. 1994">{{cite journal|last=Svendsen, |first=L.|coauthors=Rattan, et al.SI; Clark, BF|title=Testing garlic for possible anti-ageing effects on long -term growth characteristics, morphology and macromolecular synthesis of human fibroblasts in culture. |journal=Journal of Ethnopharmacology.ethnopharmacology|date=8 July 1994|volume=43(|issue=2):|pages=125-133, 199433|doi=10.1016/0378-8741(94)90009-4|pmid=7526077}}</ref>
<ref>Thomson, M., et al. Garlic [Allium sativum]: A review of its potential use as an anti-cancer agent. Curr Cancer Drug Targets. 3(1):67-81, 2003.</ref>
<ref name="autogenerated3">Gerolic: enteric coated garlic. Nutrition Care Practitioner Manual Edition 4. 2001:91-92.</ref>
1.945

επεξεργασίες