Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Χοενστάουφεν»

προσθήκη Γενεαλογικού Δένδρου
(προσθήκη Γενεαλογικού Δένδρου)
{{χωρίς παραπομπές|25|09|2015}}
[[Αρχείο:Armoiries Famille Hohenstaufen.svg|thumb|right|Το έμβλημα του οίκου των Χοενστάουφεν]]
Ο Οίκος των '''Χοενστάουφεν''', (Hohenstaufen), είναι ένας από τους αρχαιότερους ηγεμονικούς οίκους της [[Γερμανία]]ς και κατ' επέκταση της Ευρώπης, γόνοι του οποίου υπήρξαν ηγεμόνες της [[Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία|Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας]], και Βασιλείςβασιλείς της [[Βασίλειο της Γερμανίας|Γερμανίας]] και, της [[Βασίλειο της Σικελίας|Σικελίας]] και της Ιερουσαλήμ.
 
Γενάρχης του Οίκου αυτού ήταν ο [[Φρειδερίκος φον Μπύρεν]] (Frederick von Büren), ιππότης στα μέσα του [[11ος αιώνας|11ου αιώνα]]. Ο γιοςυιός του, [[Φρειδερίκος Α΄ της Σουηβίας]], έλαβε το [[Δουκάτο της Σουηβίας]], μετά τον γάμο του με την Αγνή, κόρη του Αυτοκράτορααυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας [[Ερρίκος Δ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκου Δ΄ των Σαλίων]], όπου και έλαβε τον τίτλο του Δούκα της [[Σουηβία]]ς. Αυτόν διαδέχθηκε ο γιοςπρώτος υιός του [[Φρειδερίκος Β΄ ο μονόφθαλμος]].
 
Μετά τον θάνατο του Αυτοκράτορααυτοκράτορα Ερρίκου του Δ΄ ο Οίκος των Χοενστάουφεν έγινε πανίσχυρος και πάμπλουτος με επιγαμίες άλλων ηγεμονικών οίκων, γενόμενος και διάδοχος του [[Οίκος των Σαλίων|Οίκου των Σαλίων]].
 
Η βασιλική και αυτοκρατορική γραμμή διαδοχής ξεκίνησε το [[1138]] όταν ο δεύτερος γιος του Φρειδερίκου Β΄Α΄, Κονράδος, στέφθηκε βασιλιάς των Γερμανών ως [[Κονράδος Γ΄ της Γερμανίας|Κονράδος Γ΄]]. Αυτόν διαδέχθηκε ο υιός του Φρειδερίκου Β' της Σουαβίας, ο [[Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα|Φρειδερίκος Α']] βασιλιάς της Γερμανίας ο λεγόμενος Κοκκινογένης (ιταλικά: Μπαρμπαρόσα). Ανέλαβε Βασιλιάς της Ιταλίας και αρχηγός της [[Γ΄ Σταυροφορία]]ς). Εξ αυτού η γραμμή διαδοχής περιλαμβάνει τους μετέπειτα Αυτοκράτορεςαυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας καθώς και Βασιλείςβασιλείς της [[Ιταλία]]ς.: Έτσιο οιυιός απόγονοιτου αυτού,Ερρίκος οΣΤ΄ [[Φρειδερίκοςνυμφεύτηκε Α΄τη Βαρβαρόσσα]]Κωνσταντία (Φρειδερίκος ο Πορφυρογένης)Ωτβίλ, ανέλαβε Βασιλιάςκληρονόμο της Ιταλίας,Σικελίας (οπου οποίος ήτανπεριελάμβανε και οτη αρχηγός της [[Γ΄ Σταυροφορία]]ςΝάπολη),· ενώέτσι οέγινε Ερρίκοςκαι ΣΤ΄ ανέλαβε επίσης Βασιλιάςβασιλιάς της Σικελίας. ΚαιΌπως οικαι δύοο διατήρησανπατέρας τουςτου, θρόνουςδιατήρησε τουςτο θρόνο του με μεγάλη επιτυχία διοίκησης και οικονομικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια ο [[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν]], κληρονόμοςυιός τωντου προηγουμένωνπροηγουμένου υπήρξενυμφεύτηκε την Ισαβέλλα Β' ντε Μπριέν της Ιερουσαλήμ· έτσι έγινε και βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Υπήρξε ταυτόχρονα Αυτοκράτοραςαυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Βασιλιάςβασιλιάς της Σικελίας καθώς και Βασιλιάςβασιλιάς της Ιερουσαλήμ.
 
Στους συνεχείς όμως πολέμους που αναλώθηκε ο Φρειδερίκος Β΄, στη πραγματικότητα περισσότερο με τους [[Πάπας|Πάπες της Ρώμης]], ο Οίκος των Χοενστάουφεν, δεν κατάφερε να επικυριαρχήσει, με συνέπεια τελικά να ηττηθεί, επί Φρειδερίκου Β΄ το [[1253]]. Ο γιος του Φρειδερίκου Β΄, ο [[Κονράδος Δ΄]] (1250-1254), ήταν και ο τελευταίος αυτοκράτορας της Γερμανίας από τον Οίκο Χοενστάουφεν.
 
Ο δεκαπεντάχρονος υιός του ΚονράδουΚορράδου Δ', επίσης βασιλιάς της Σικελίας, ο Κορραδίνος, εκτελέστηκε δι' αποκεφαλισμού από τον [[Κάρολος ο Ανδεγαυός|Κάρολο Α΄ τον Ανδεγαυό]] το 1268, όταν ο τελευταίος επικράτησεμε τουτην Άγιουυποστήριξη Ρωμαίουτου Αυτοκράτορα,πάπα επικράτησε νικώντας τον στη μάχη του ΠαλιοκότσοΤαλιακότσο στην Ιταλία.
 
==Γενεαλογία Χοενστάουφεν==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | |Φ|Φ=[[Φρειδερίκος Α΄ της Σουηβίας|Φρειδερίκος]]<br>Α' ως δουξ Σουαβίας}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Φ| |Κ|Φ=[[Φρειδερίκος Β΄ της Σουαβίας|Φρειδερίκος]]<br>Β' δουξ της Σουαβίας|Κ=[[Κονράδος Γ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Γ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!}}
{{familytree | | | | |Φ| |Φρ|Φ=[[Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα|Φρειδερίκος Α']] βαρβαρόσα<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Γ' δουξ της Σουαβίας|Φρ=Φρειδερίκος<br>Δ' δουξ της Σουαβίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree |ΦΕ| |Ε| |Φρ| |Κ| |Φ|ΦΕ=Φρειδερίκος<br>Ε' δουξ της Σουαβίας|Ε=[[Ερρίκος ΣΤ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος ΣΤ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br><small>σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ<br>βασ. της Σικελίας|Φρ=Φρειδερίκος<br>ΣΤ' δουξ της Σουαβίας|Κ=Κορράδος<br>B' δουξ της Σουαβίας|Φ=[[Φίλιππος της Σουαβίας|Φίλιππος]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>δουξ της Σουαβίας<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Αγγελίνα]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Φ| | | | | |Κ| |M| | |Ε|Φ=[[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν|Φρειδερίκος Β']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Ζ' δουξ της Σουαβίας|Κ=Κουνιγκούντα<br><small>σύζ.Βεγκέσλαος Α' Πρεμυσλιδών<br>βασ. της Βοημίας|M=Μαρία<br><small>σύζ.Ερρίκος Β' Ρετζινάρ<br>δουξ Βραβάντης|Ε=Ελισάβετ<br><small>σύζ.Φερδινάνδος Γ' Ιβρ.-Βουργoυνδ.<br>βασ. Καστίλης-Λεόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree |Ε| |Κο| |Κω| |Μ|Ε=Ερρίκος Ζ'<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Β' δουξ της Σουαβίας|Κο=[[Κορράδος Δ΄ της Γερμανίας|Κορράδος Δ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Γ' δουξ της Σουαβίας|Κω=(νόθη) Κωνσταντία<br><small>σύζ.Ιωάννης Γ' Βατάτζης<br>Αυτ. Ρωμαίων|Μ=(νόθος) [[Μανφρέδος της Σικελίας|Μανφρέδος]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.Βεατρίκη Σαβοΐας<br>2.Ελένη Αγγελίνα Ηπείρου}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | |Κο| | | | | |Κω|Κο=[[Κορραδίνος|Κορράδος (Κορραδίνος)]]<br>Β' βασ. της Σικελίας<br>Δ' δουξ της Σουαβίας|Κω=(2) [[Κωνσταντία Χοενστάουφεν της Σικελίας|Κωνσταντία]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.Πέτρος Γ' Βαρκελώνης<br>βασ. της Αραγονίας}}
{{familytree/end}}
'''Σημείωση:''' Στο βασίλειο της Σικελίας περιλαμβάνεται και η Νάπολη.
 
Οι βασιλείς της Σικελίας Κορράδος Α' και ο υιός του Κορράδος Β' ήταν και βασ. της Ιερουσαλήμ, με την ίδια αρίθμηση.
== Πηγές ==
 
64.749

επεξεργασίες