Μανουήλ Β´ Παλαιολόγος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων