Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
{{familytree |ΦΕ| |Ε| |Φρ| |Κ| |Φ|ΦΕ=Φρειδερίκος<br>Ε' δουξ της Σουαβίας|Ε=[[Ερρίκος ΣΤ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος ΣΤ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br><small>σύζ.Κωνσταντία Ωτβίλ<br>βασ. της Σικελίας|Φρ=Φρειδερίκος<br>ΣΤ' δουξ της Σουαβίας|Κ=Κονράδος<br>B' δουξ της Σουαβίας|Φ=[[Φίλιππος της Σουαβίας|Φίλιππος]]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>δουξ της Σουαβίας<br><small>σύζ.[[Ειρήνη Αγγελίνα]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | |Φ| | | | | |Κ| |M| | |Ε|Φ=[[Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν|Φρειδερίκος Β']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Ζ' δουξ της Σουαβίας|Κ=Κουνιγκούντα<br><small>σύζ.Βεγκέσλαος Α' Πρεμυσλιδών<br>βασ. της Βοημίας|M=Μαρία<br><small>σύζ.Ερρίκος Β' Ρετζινάρ<br>δουξ Βραβάντης|Ε=Ελισάβετ<br><small>σύζ.Φερδινάνδος Γ' Ιβρ.-Βουργoυνδ.Ιβρέας<br>βασ. Καστίλης-Λεόν}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree |Ε| |Κο| |Κω| |Μ|Ε=Ερρίκος Ζ'<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Β' δουξ της Σουαβίας|Κο=[[Κονράδος Δ΄ της Γερμανίας|Κονράδος Δ']]<br>'''βασ. της Γερμανίας'''<br>Α' βασ. της Σικελίας<br>Γ' δουξ της Σουαβίας|Κω=(νόθη) Κωνσταντία<br><small>σύζ.[[Ιωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης|Ιωάννης Γ' Βατάτζης]]<br>Αυτ. Ρωμαίων|Μ=(νόθος) [[Μανφρέδος της Σικελίας|Μανφρέδος]]<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.Βεατρίκη Σαβοΐας<br>2.[[Ελένη Αγγελίνα της Ηπείρου|Ελένη Αγγελίνα Ηπείρου]]}}
62.183

επεξεργασίες