Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κανονικές συνθήκες»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ
Ο όρος '''κανονικές συνθήκες''' ('''Κ.Σ.'''), στις φυσικές επιστήμες αναφέρεταιυπονοώντας συνήθως στιςτις '''Κανονικές Συνθήκες Πίεσης και Θερμοκρασίας''', δηλαδή κυριολεκτικά '''πρότυπες συνθήκες για τη [[θερμοκρασία]] και την [[πίεση]]''' ('''''S'''tandard conditions for '''T'''emperature and '''P'''ressure'', '''''STP'''''). Χρησιμοποιείταιείναι [[σύνολο]] συνθηκών (αναφοράς) για πειραματικές μετρήσεις και ξεχωριστάθεσπίστηκε για κάθενα ένανεπιτρέεπει όρο.συγκρίσεις Δηλαδήμεταξύ ''κανονικέςσυνόλων συνθήκεςτέτοιων πίεσης''δεδομένων. ήΤα ''κανονικέςπιο συνθήκεςσυνηθισμένα θερμοκρασίας''(τέτοια) ήπρότυπα κανονικέςχρησιμοποιούνται συνθήκεςαπό άλληςτη μέτρησης.
 
[[Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας|Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας]] ('''''I'''nternational '''U'''nion of '''P'''ure and '''A'''pplied '''C'''hemistry'', '''''IUPAC''''') και το [[Εθνικό Ίδρυμα για τα Πρότυπα και την Τεχνολογία]] ('''''N'''ational '''I'''nstitute of '''S'''tandards and '''T'''echnology, '''NIST'''''), παρόλο που δεν αποτελούν παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα. Οι προαναφερόμενοι οργανισμοί έχουν θεσπίσει μια ποικιλία εναλλακτικών ορισμών για τις πρότυπες συνθήκες αναφοράς. Στη [[χημεία]], η IUPAC έχει θεσπίσει τα ακόλουθα δύο (2) πρότυπα αναφοράς:<ref name="IUPAC2">{{cite book|url=http://goldbook.iupac.org/S06036.html|title=IUPAC. Compendium of Chemical Terminology|publisher=Blackwell Scientific Publications|year=1997|isbn=0-9678550-9-8|edition=2nd|location=Oxford|author=A. D. McNaught and A. Wilkinson|quote=Standard conditions for gases: ... and pressure of 10<sup>5</sup>&nbsp;pascals. The previous standard [[absolute pressure]] of 1 atm (equivalent to {{nowrap|1.01325 × 10<sup>5</sup> Pa}}) was changed to 100&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]] in 1982. IUPAC recommends that the former pressure should be discontinued.}}</ref>
Η [[Θερμοκρασία]] και η [[ατμοσφαιρική πίεση]] έχουν ισχυρή χωρική αλλά και χρονική διακύμανση. Οι τιμές τους ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις χημικές και φυσικές διαδικασίες, ειδικά στο θέμα των μετρήσεων. Έτσι, είναι αναγκαία η αποδοχή από όλους κάποιων «Κανονικών ή Συνηθισμένων Συνθηκών Πίεσης και Θερμοκρασίας» ώστε να μπορούν να αναπαράγονται σωστά τα πειράματα και οι μετρήσεις.
# '''Πρότυπες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης ''(STP)'':''' Θερμοκρασία 273,15 [[Κέλβιν (μονάδα μέτρησης)|K]] (0[[Κλίμακα Κελσίου|&nbsp;°C]], 32&nbsp;[[Κλίμακα Φαρενάιτ|°F]]) και απόλυτη πίεση ακριβώς 100 k[[Πασκάλ (μονάδα μέτρησης)|Pa]] (1 [[Μπαρ (μονάδα μέτρησης)|bar]], 14,504 psi, 0,98692 [[Ατμόσφαιρα (μονάδα)|atm]]).
# '''Πρότυπες συνθήκες περιβάλλοντος θερμοκρασίας και πίεσης ''(S'''''<nowiki/>''tandard '''A'''mbient '''T'''emperature and '''P'''ressure''', SATP)'''''<nowiki/>''':''' Θερμοκρασία 298,15 Κ (25&nbsp;°C, 77&nbsp;°F) και απόλυτη πίεση ακριβώς 100 kPa (1 bar, 14,504 psi, 0,98692 atm).
Τόσο οι STP όσο και οι SATP δεν θα πρέπει να συγχέονται με την πρότυπη κατάσταση (που αναφέρεται συχνά ως βασική κατάσταση) που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στις θερμοδυναμικές αξιολογήσεις της [[Ελεύθερη ενέργεια Γκιμπς|(ελεύθερης) ενέργειας Γκιμπς]] μιας [[Χημική αντίδραση|χημικής αντίδρασης]]. Η NIST χρησιμοποιεί την '''κανονική θερμοκρασία και πίεση (''N'''''<nowiki/>''ormal '''T'''emperature and '''P'''ressure''', NTP'''''<nowiki/>''')''', με θερμοκρασία 20&nbsp;°C (293,15&nbsp;K, 68&nbsp;°F) και απόλυτη πίεση 1 atm (14,696 psi, 101,325&nbsp;kPa).
 
Οι Διεθνείς Πρότυπες Μετερικές Συνθήκες για το [[φυσικό αέριο]] και παρόμοια [[Ρευστό|ρευστά]] είναι, αντίστοιχα, 288,15 K (15,00°C, 59,00°F)) και 101,325 kPa.<ref name="ISO134432">{{cite book|url=http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=20461|title=Natural gas&nbsp;– Standard reference conditions (ISO 13443)|publisher=International Organization for Standardization|year=1996|location=Geneva, Switzerland}}</ref>
 
Στη [[βιομηχανία]] και στο [[εμπόριο]], οι πρότυπες συνθήκες για τη θερμοκρασία και την πίεση είναι συχνά απαραίτητες για να ορίσουν πρότυπες συνθήκες αναφοράς για την έκφραση των [[Όγκος|όγκων]] [[Αέριο|αερίων]] και [[Υγρό|υγρών]] και παρόμοιες ποσότητες, όπως ο ρυθμός [[Ογκομετρική ροή|ογκομετρικής ροής]], επειδή οι όγκοι (ιδιαίτερα) των αερίων ποικίλουν σημαντικά με τη θερμοκρασία και την πίεση. Ωστόσο, πολλά τεχνικά εγχειρίδια ([[Βιβλίο|βιβλία]], [[Περιοδικό|περιοδικά]], [[Διαφήμιση|διαφημιστικά]] για εξοπλισμούς και μηχανήματα) αναφέρουν συχνά τον όρο «πρότυπες συνθήκες», χωρίς να αποσαφινίζουν ποιες ακριβώς εννοούν, οδηγώντας συχνά σε σύγχιση και λάθη. Καλή πρακτική είναι να εμπλέκονται σαφείς συνθήκες αναφοράς θερμοκρασίας και πίεσης.
 
ΗΤόσο η [[Θερμοκρασία]] και η [[ατμοσφαιρική πίεση|(ατμοσφαιρική) πίεση]] έχουν ισχυρή χωρική αλλά και χρονική διακύμανση. Οι τιμές τους ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις χημικές και φυσικές διαδικασίες, ειδικά στο θέμα των μετρήσεων. Έτσι, είναι αναγκαία η αποδοχή από όλους κάποιων «Κανονικών ή Συνηθισμένων Συνθηκών Πίεσης και Θερμοκρασίας» ώστε να μπορούν να αναπαράγονται σωστά τα πειράματα και οι μετρήσεις.
 
== Ιστορικά ==
35.729

επεξεργασίες