Πομπή για θυσία (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. 16464): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων