Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μνημειακότητα»

Εννοιλογικές Συσχετίσεις
(Εννοιλογικές Συσχετίσεις)
{{προς Βικιλεξικό}}
Μνημειακότητα είναι η ιδιότητα, -πρόκλησης μνημικού στοχασμού-, ήτοι, ανάκλησης στην μνήμη εξωτερικής η εσωτερικής εμπειρίας σαν ανάμνηση συσχέτισης με ένα τουλάχιστον ακόμα άνθρωπο.
Είναι το κυρίαρχο συγκριτικό μέτρο κατάταξης του υποκειμένου, στον ανθρώπινο Πολιτισμό,και στην έννοια του μπορούν να συμπεριλαμβάνονται πολλά κριτήρια όπως: το μέγεθος, ο χρόνος δημιουργίας, η ταυτότητα η ετερότητα με άλλα παρόμοια υποκείμενα, η δομή του, η μορφή του, η πρωτοτυπία του, η οικονομία του, η ηθικότητα η εθιστικότητα του, η ευχέρεια η δυσχέρεια χρήσης του κ.ό.κ. Άπαντα είτε συλλήβδην συνεκτιμώμενα, είτε αναλυτικά.
Λόγω του ορισμού του, κατά το πλείστον αφορά πράγματα,που έχουν απολέσει την ωφελιμιστική αξία τους στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, η εκ κατασκευής προορίζονται για την ικανοποίηση της ιδιότητας του Μνημειακού, όπως τα έργα των Καλών Τεχνών.
Γιαυτό το αντίθετο της Μνημειακότητας είναι η -Ωφελιμιστικότητα-.
45

επεξεργασίες