Κοινοτισμός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Τον κοινοτισμό κατά την βυζαντινη περίοδο
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Τον κοινοτισμό κατά την βυζαντινη περίοδο
Γραμμή 1:
Ο '''Κοινοτισμός''' ως πολιτειακό σύστημα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην παγκόσμια πολιτική ιστορία στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία και συνδέθηκε με την [[άμεση δημοκρατία]] (508 π.Χ.-326 π.Χ), σύμφωνα με τον [[Κωνσταντίνος Καραβίδας|Κωνσταντίνο Καραβίδα]], τον [[Κορνήλιος Καστοριάδης|Κορνήλιο Καστοριάδη]], τον [[Χρήστος Γιανναράς|Χρήστο Γιανναρά]] και τον [[Θεόδωρος Ζιάκας|Θεόδωρο Ζιάκα]]. Ο '''κοινοτισμός''' αποτελεί την κατά δήμο, κατά περιφέρεια και κατά κράτος καθολική λήψη αποφάσεων από τους πολίτες μέσα από θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους πολίτες ως ενεργά υποκείμενα (κοινοτικές πολιτικοοικονομικές δομές και αρχές, δημοψηφίσματα και συνελεύσεις). Πρόκειται δηλαδή για την μόνη ιστορικά εκδοχή '''εφαρμοσμένης άμεσης δημοκρατίας''', και προσλαμβάνει την αμεσοδημοκρατική οργάνωση σε κάθε μορφή πολιτειακής κοινότητας (χωριό, δήμος, περιφέρεια, κράτος, κοινότητα κρατικών οντοτήτων). Ο '''κοινοτισμός''' εδραιώνεται αναπτύχθηκε στις "πόλεις-κράτη" της ελληνικής κλασσικής εποχής και με τον ερχομό της ελληνιστικής περιόδου και φθίνειτων ρωμαϊκών ωςχρόνων πολιτικήέχασε σε πρακτικήμεγάλο μέχριβαθμό την παρακμήπρότερη δημοκρατική τουδιάσταση που κατάείχε από τουςτον 5ο ρωμαϊκούςπ.Χ. αιώνα χρόνους.μέχρι Κατάτα τέλη τηντου μέση4ου αιώνα. βυζαντινήΜέχρι την όμωςμέση περίοδοκαι αρχίζειύστερη βυζαντινή ναπερίοδο ο ακμάζειαμεσοδημοκρατικός κοινοτικός πάλιτρόπος οργάνωσης μέσαλειτουργεί μόνο απόστην πολύ τιςμικρή κλίμακα, οργανωμένεςενώ στη κοινότητεςμέση και φθάνονταςμεγάλη κλίμακα στοδιακυβέρνησης κυριαρχεί απόγειομια δεσποτικού κατάτύπου αυτοκρατορική ταεξουσία. Την χρόνια περίοδο της τουρκοκρατίας. Τοο κοινοτικός 1833τρόπος αρχίζει καινα ακμάζει επίσημαπάλι μέσα οαπό βασιλιάςτις οργανωμένες Όθωναςκοινότητες σε καταργείπολλές περιοχές κάθεφθάνοντας μορφήστο απόγειο κοινοτισμούτα τελευταία προκρίνονταςχρόνια της ένα συγκεντρωτικού τύπου ελληνικό κράτοςτουρκοκρατίας.
==Η εξέλιξη του όρου==
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την αντικοινωνική ανάπτυξη του φιλελεύθερου καπιταλισμού, ο κοινοτισμός επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και τα προτάγματά του προσφέρουν λύση σε ζωτικά ζητήματα ταυτότητας, οργάνωσης πολιτιστικών και πολιτικών κοινοτήτων αλλά και επικαιροποιούν επιτακτικά ζητήματα ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων με τη διαμόρφωση της πολιτικής από το σύνολο της κοινωνίας.Για αυτό και ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά του κοινοτισμού αποτελούν οι πολιτειακές συνελεύσεις και τα δημοψηφίσματα ως τρόποι διακυβέρνησης μιας κοινωνίας. Σε αντίθεση με το φιλελεύθερο νεωτερικό σύστημα που έχει ως βάση την έννοια του '''ατόμου''' και τον σοσιαλισμό που θέτει ως κέντρο των επιλογών του την έννοια της '''κοινωνίας''', ο κοινοτισμός θέτει ως θεμέλιο των προταγμάτων του την '''πολιτική κοινότητα''' στην οποία συλλαμβάνεται η σύζευξη του ατομικού με το συλλογικό συμφέρον.
Ανώνυμος χρήστης