Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

|148<ref name=Stamatakis>Ι. Δ. Σταματάκη, ''[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/7/6/e/metadata-01-0000381.tkl&do=79362.pdf&pageno=58&width=495&height=736&maxpage=92&lang=en Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων Κωμοπόλεων και Χωρίων]'', Εκ του Τυπογραφείου Γ. Βλασσαρίδου, Εν Αθήναις, 1846, σ. 54.</ref>
|237<ref name=Apografi1879>[http://web3.eetaa.gr/metaboles/apografes/apografi_1879.pdf Υπουργείο Εσωτερικών, ''Στατιστική της Ελλάδος, Πληθυσμός 1879'', Εν Αθήναις 1881, Γ΄μέρος, σ. 110.]</ref>
|391<ref>Iω. Eμμ. Nουχάκης, ''[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?recfilename=/metadata/7/6/e/%2Fvar%2Fwww%2Fanemi-portal%2Fmetadata%2F4%2F5%2F2%2Fattached-metadata-01-00003810000525%2F88711.pdf&rec=%2Fmetadata%2F4%2F5%2F2%2Fmetadata-01-0000525.tkl&do=7936288711.pdf&pageno=58&width=495372&height=736586&pagestart=1&maxpage=921059&lang=en&pageno=769&pagenotop=769&pagenobottom=728 Eλληνική χωρογραφία. Γεωγραφία, ιστορία, στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων]'', εκδότης Σπυρίδων Κουσουλίνος, Εν Αθήναις 1901, σ. 769.</ref>
|408<ref name=StamVamv/>
|405<ref name=StamVamv/>
18.334

επεξεργασίες