Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σχέδιο «Καποδίστριας»»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
[[File:Greece municipalities.png|thumb|right|250px|Διαίρεση της Ελλάδας σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας]]
 
'''ΝόμοςΠρόγραμμα Καποδίστρια«Καποδίστριας»''' ή '''Σχέδιο «Καποδίστριας»''' ή '''Νόμος Καποδίστρια''' είναι η συνηθισμένη ονομασία του νόμου 2539/97 του ελληνικού κράτους<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8GlsHHQzxqLl5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRIKAQx01wTrp8ihoWCRB1NkEp0PLqHWHUJzznvTgKty Φ.Ε.Κ. Α΄ 244/1997], Νόμος 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Εθνικό Τυπογραφείο</ref>. Πήρε το όνομά του από τον [[Ιωάννης Καποδίστριας|Ιωάννη Καποδίστρια]], πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος μετά την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τον νόμο έγινε συνένωση κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η [[Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 1997|διοικητική διαίρεση]] που προέκυψε με το νόμο αυτό ίσχυσε μέχρι το τέλος του 2010, οπότε και αντικαταστάθηκε από τη [[Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας|νέα διοικητική διαίρεση]] που προβλέπει το '''[[σχέδιο Καλλικράτης|σχέδιο «Καλλικράτης»]]'''<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8-SrPzKAEPjjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNmRtr3nZpEbuXxG86rC-DCHAehzRFv0s_twf-vapLyD Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/2010] Εθνικό Τυπογραφείο</ref>.
Το [[2006]] με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijM7pZ0uAVJnEIRDT8gfgjDrktnVRzo5d-fi1RvYPzP-4 ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2006], Νόμος 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», Άρθρο 30, Ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού</ref> αναγνωρίστηκαν επίσημα ως ξεχωριστές κοινότητες <ref>[http://www.hri.org/news/greek/eragr/2006/06-03-01.eragr.html Ένταση για τον «Καποδίστρια»], Ε.ΡΑ. 2/3/2006, ανακτήθηκε 10/11/2007</ref> τα [[Ζωνιανά Ρεθύμνου]], το [[Βραχάσι Λασιθίου]] και η [[Τσαριτσάνη Λάρισας]].
 
Ανώνυμος χρήστης