Μεσαία κύματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ. Α44
(-καταλογος)
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ. Α44)
 
== Τεχνικά χαρακτηριστικά ==
Τα μεσαία κύματα χρησιμοποιούν [[AM|διαμόρφωση κατά πλάτος]]. Amplitude Modulation (ΑΜ). Ιστορικά είναι ο πρώτος  τρόπος με τον οποίο προσδόθηκε ήχος σε ένα ραδιοφωνικό σήμα. ΣτηΤην χώρατεχνική μας,αυτή όπωςανέπτυξαν καιαρχικά στηνο υπόλοιπηRoberto Ευρώπη,Landell κάθεde κανάλιmoura, έχειβραζιλιάνος εύρος ιερέας 9και KHz.εφευρέτης Λόγωκαι τουο μικρούκαναδός εύρους εφευρέτης ακουστικώνReginald συχνοτήτων Fessenden με πουπειράματα είναιαπό δυνατότο να1900. μεταφερθείΟυσιαστική μέσασυμβολή από ένατο κανάλι1906 9και χιλιoκύκλωνμετά, οείχε ήχοςκαι έχειη χαμηλήεφεύρεση ποιότητατης και τριόδου πιστότητα,Λυχνίας σαφώς ( καλύτερηάνοδος από, αυτή του τηλεφώνουπλέγμα, αλλάκάθοδος εξαιρετικά χαμηλότερη) από αυτήντον τωναμερικανό σταθμώνεφευρέτη στηνLee μπάνταDe τωνForest, [[FM]].ο Επίσης, λόγωοποίος της διαμόρφωσηςέδωσε κατάτο πλάτος,όνομα οι<< δέκτεςAUDION μεσαίων>> κυμάτων,που εκτόςεφαρμόσθηκε απόσε ταδέκτες σήματακαι τωνπομπούς. σταθμών,Γύρω μπορείστο να1920 λαμβάνουνερασιτέχνες ανεπιθύμητουςχρησιμοποιούσαν ηλεκτρομαγνητικούςαυτήν θορύβους.την Ανθρωπογενείς,μέθοδο όπωςδιαμόρφωσης αυτοίγια απότις ηλεκτρικούςεκπομπές κινητήρες,τους συσκευέςπρος τηλεοράσεων,το λαμπτήρεςευρύ φθορισμού,κοινό. παλμοτροφοδοτικά,Η Dimmers,διαμόρφωση δίκτυασυχνότητας υψηλής( καιF.M υπερυψηλής τάσης, αναφλεκτήρες αυτοκινήτων (Μπουζί) κτλ αναπτύχθηκε καιμετά φυσικούς,τον όπωςδεύτερο παγκόσμιο καιρικά, δηλαδή παράσιτα από αστραπές, κεραυνούς, στατικούς ηλεκτρισμούς της ατμόσφαιρας, κτλ)πόλεμο.
 
Στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κάθε κανάλι έχει εύρος 9 KHz. Λόγω του μικρού εύρους ακουστικών συχνοτήτων που είναι δυνατό να μεταφερθεί μέσα από ένα κανάλι 9 χιλιoκύκλων, ο ήχος έχει χαμηλή ποιότητα και πιστότητα, σαφώς καλύτερη από αυτή του τηλεφώνου, αλλά εξαιρετικά χαμηλότερη από αυτήν των σταθμών στην μπάντα των [[FM]]. Επίσης, λόγω της διαμόρφωσης κατά πλάτος, οι δέκτες μεσαίων κυμάτων, εκτός από τα σήματα των σταθμών, μπορεί να λαμβάνουν ανεπιθύμητους ηλεκτρομαγνητικούς θορύβους. Ανθρωπογενείς, όπως αυτοί από ηλεκτρικούς κινητήρες, συσκευές τηλεοράσεων, λαμπτήρες φθορισμού, παλμοτροφοδοτικά, Dimmers, δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσης, αναφλεκτήρες αυτοκινήτων (Μπουζί) κτλ  και φυσικούς, όπως καιρικά, δηλαδή παράσιτα από αστραπές, κεραυνούς, στατικούς ηλεκτρισμούς της ατμόσφαιρας, κτλ).
 
Στα μεσαία κύματα, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί χρησιμοποιούν για κεραίες κατακόρυφες ψηλές μεταλλικές κατασκευές < πύργους - πυλώνες > που εκπέμπουν ολόκληροι. Η πόλωση είναι κατακόρυφη. Οι ατσάλινες αντηρίδες που τοποθετούνται δίνουν σταθερότητα απέναντι σε ανέμους. Οι αντηρίδες διακόπτονται από μονωτήρες ώστε να μην αναπτύσσονται μεγάλα ρεύματα επάνω τους, και να μην διαταραχθεί η ακτινοβολία της κεραίας.  Οι μονωτήρες απομονώνουν τον ιστό, ο οποίος διαρρέεται από  υψηλή τάση ραδιοσυχνότητας και έχουν μεγάλες μηχανικές αντοχές σε τάσεις εφελκυσμού. Οι κατακόρυφες κεραίες εκπέμπουν κυκλικά και έχουν ισχυρότερο κύμα εδάφους από τις οριζόντιες. Το σημείο τροφοδοσίας της κεραίας είναι στην βάση της, μονωμένο από την γη με κεραμικά υλικά και βρίσκεται σε υψηλό ηλεκτρικό δυναμικό υψηλής συχνότητας, κοντά στο ½ του μήκους κύματος. (180 μοίρες ηλεκτρικό μήκος). Η τροφοδοσία εκτός βάσης χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο.
43

επεξεργασίες