Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων»

****Επίθεμα εταιρείας: ΛΤΔ, Λτδ (Λίμιτεδ)
***Ιδιωτική: ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK)
****Εξαιρουμένη ιδιωτική εταιρεία
****Επίθεμα εταιρείας: Δημόσια ΛΤΔ, Δημόσια Λτδ (Δημόσια Λίμιτεδ)
****Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση
**Εξαιρουμένη ιδιωτική εταιρεία
**Ιδιωτική **Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση
*****Επίθεμα εταιρείας: Δημόσια ΛΤΔ, Δημόσια Λτδ (Δημόσια Λίμιτεδ)
**Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση
 
*Συνεταιρισμοί:
55.397

επεξεργασίες